Juhendajate enesetäienduse fond

 

Avatud on taotlusvoor juhendajate enesetäiendamisele toetuse küsimiseks. Parima kvaliteediga huvihariduse ja –tegevuse pakkumiseks on oluline, et juhendajad käiksid ajaga kaasas. Antud toetusega soovib Viljandi linn anda selleks motivatsiooni ning aidata kaasa rahaliste ressurssidega.

Toetus on mõeldud Viljandi linnas tegutsevates huviharidust ja -tegevust pakkuvates asutustes ning ühingutes tööl olevate juhendajate täiendõppevõimaluste (osaliseks) finantseerimiseks.

Toetuse maksimummäär on 200 € ühe juhendaja / ühe koolituse kohta.

 

 

FOND ON SULETUD.

2022 aastal aitasime ennast erialaselt täiendada 8 juhendajal summas 1482 eurot

 

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
435 4755