Liiklusuuring

Viimane põhjalik Viljandi linna liiklusuuring teostati 2007. aastal. Ajavahemikul toonase liiklusuuringu koostamisest tänaseni (2018) on linna arengusuundades toimunud nii mõnedki muutused, mis on toonud tervikliku sihipärase arengu ja avaliku huvi seisukohast vajaduse uuring kaasajastada ja prognoos üle vaadata. Nendeks muudatusteks on 2010. aastal kehtestatud linna üldplaneering, mis tänavavõrku muutis, mitmete kesklinna tänavate ümberprojekteerimised-ehitamised, riiklikest ja Euroopa Liidu fondidest toetuste saamine, suurenenud autostumine ja uute parkimiskohtade vajadus, uue haigla ehitus ning Järveotsa elamupiirkonna arendamine.

Seetõttu oli vajalik linna liiklusuuringu kaasajastamine ning uue tulevikuprognoosi koostamine. Linnavalitsus viis läbi hankemenetluse uuringu koostaja leidmiseks ning selle tulemusel sõlmiti leping Stratum OÜ-ga, kes 2019. aasta alguseks liiklusuuringu koostas.

Liiklusuuringu dokumendid: