KRIISIDEKS VALMISOLEK

Olulised kontaktid kriiside korral

Viljandi linna kriisimeeskonna 24/7 telefon 435 4724

Viljandi linna kriisikomisjoni koosseis ja kontaktid

Viljandi linna kriisimeeskonna koosseis ja kontaktid 

Viljandi linna kriisikomisjoni põhimäärus

Hädaabinumber 112, www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. www.112.ee/et/juhend/riigiinfo-telefon-1247

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10, www.ilmateenistus.ee

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles

Olulised kontaktid ja ja infot kriiside kohta leiab ka kodulehelt kriis.ee

 

Kriisideks valmistumisel pea silmas järgmist: 

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

 

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

 

Käitumisjuhendid kriisiolukordadeks

     Käitumisjuhised kriisiolukordadeks eesti keeles

     Käitumisjuhised kriisiolukordadeks vene keeles 

     Käitumisjuhised kriisiolukordadeks inglise keeles 

     Käitumisjuhised kriisiolukordadeks ukraina keeles

 

 

 

 

 

Elutähtsate teenuste katkemine

Pikaajaline elektrikatkestus

 • Nimekiri piirkonna kauplustest ja apteekidest, mis elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad
 • Koht, kus piirkonna inimestel on võimalik laadida pikaajalise elektrikatkestuse korral telefoni jms.

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: AS Viljandi Veevärk, telefon 614 0013 (tööpäevadel kell 8-16.30), 614 0019 (võrkude juht), 614 0018 (jaamade juht)
 • Nimekiri piirkonna avalikest joogiveevõtu kohtadest, kaevudest

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral: AS Esro, telefon 435 1060, 435 1072/5302 5441 (küttetrasside avariid)

 

Kohalike teede läbitavus

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral
 • AS Eesti Keskkonnateenused, telefon 508 9883 (tänavahoolduse meister), 509 3498 (regioonijuht)

 

 

Varjumine

 • Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri: www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas
 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse  korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine    levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

 

Evakuatsioon

 

Tuleohutus

 • Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee
 

Veeohutus

 • Viljandi linnas on kaks ametlikku ujumiskohta - Viljandi järve ja Paala järve rannas. Mõlas rannas on juunist augustini mehitatud rannavalve.
 • Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee

 

 

Nõuanded seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga

 

 

Rohkem infot leiab lehelt kriis.ee