Huvihariduse ja -tegevuse juhendajate enesetäiendus

 

Kolmandaks Viljandi linna jaoks oluliseks fookuseks riikliku lisarahastuse planeerimisel oli juhendajate kompetentsi tõstmine. Viljandi linna osalusvõimaluste kaardistamine tõi välja, et kvantiteedi poole pealt on meil linnas väga head valikud ning kvantiteedi suurendamine ei olnud koht, kuhu lisaressursse suunata. Seega tuli rõhuasetus panna hoopis kvaliteedi suurendamisele, mida sai teha juhendajatele vajalike koolituste või õppimisvõimaluste rahastamisega.

Toetuse maksimummäär oli 200 € ühe juhendaja / ühe koolituse kohta. 

 

2021. aastal toetasime 25 juhendaja enesetäienduse teekonda :). Täpsemat infot toetatud koolituste kohta saab aruandest.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
435 4755