10.03.23

Viljandi linna kergliiklusteede ligipääsetavuse hinnang

Viljandi Linnavalitsus tellis inseneribüroolt Stratum Viljandi linna kergliiklusteede inspekteerimise vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" ja metoodilisele materjalile „Liiklusohutuse inspekteerimise juhend" (https://transpordiamet.ee/media/2803/download).

Ligipääsetavuse hinnang teostati kohtvaatluse teel fikseerides olemasoleva olukorra videosalvestisele. Kohtvaatlused viidi läbi 5. mail ja 6. oktoobril 2022. a.

Kohtvaatlustel sõideti läbi üle 90 % Viljandi linna olemasolevatest kergliiklusteedest ning fikseeriti kaameraga hetkeolukord, et puudujäägid üles tähendada.

Märkused on fikseeritud tänavalõikude kaupa, mis tähendab, et üks märkus võib sisaldada ühel tänavalõigul mitut asukohta, kus nõudele mittevastavuse sisu on sarnane. Siiski on täpsustamiseks püütud fikseerida puuduse asukoht aadressi või ristmiku järgi.

Aruanne

Tähelepanekud puuduste kohta