Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 09.04.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord».

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • linnavalitsus sai ülevaate linnavolikogu eelnõule «Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord» esitatud muudatusettepanekutest.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Majandusküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 08.01.2018 korralduse  nr 23 «Linnavara võõrandamine» muutmine;
 • anda 07.05 – 14.05.2018 Bengts Tivoli OÜ kasutusse kinnistutel aadressidega Männimäe tee 30, Männimäe tee ja Riia mnt 44 maa pindalaga ca 8500 m² ning kinnitada maa kasutamise hinnaks 1000 eurot. Maad kasutatakse tivoli atraktsioonide püstitamiseks;
 • linnavalitsus sai ülevaate Mängupesa õppehoone projekteerimisest;
 • linnavalitsus sai ülevaate Viljandi linna evakuatsioonikohtade plaanist.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada Priosüsteem OÜ vaiet Viljandi Linnavalitsuse 06.03.2018 kirja nr 6-2/18/123-2 peale;
 • anda kasutusluba aktsiaseltsile Viljandi Metall kuuluvale hoonele aadressil Reinu tee 29;
 • anda kasutusluba Viljandi Tarbijate Ühistule kuuluvale hoonele aadressil Lääne tänav 2;
 • algatada kinnistu aadressiga Riia mnt 66 detailplaneering;
 • kinnitada osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2018-08 «Tootmishoone ümberehitamine» aadressil Lossi tänav 41a ja anda ehitusloa taotlejale osaühing Formica Projekt ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • kinnitada osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2018-02 «Järveääre hoonete lammutusprojekt» aadressidel Riia maantee 103, Riia maantee 97, Tuisu tänav 2,  Tuisu tänav 2, Tuisu tänav 2, Tuule tänav 2, Vaikuse tänav 14, Vaikuse tänav 2, Vaikuse tänav 5 ja Päikese tänav 5 ja anda ehitusloa taotlejale osaühing Formica Projekt ehitusluba ehitiste lammutamiseks;
 • määrata 2018 aasta restaureerimistoetused järgmiselt:
 1. Pikk tn 3 korter 4 akende (3 tk) restaureerimiseks 600 eurot;
 2. C. R. Jakobsoni tn 18 Koidu seltsimaja katusekonstruktsioonide restaureerimiseks 10184  eurot;
 3. J. Laidoneri plats 9 korter 5 akende (6 tk) restaureerimiseks 1200 eurot;
 4. Koidu tn 14 hoone fassaadide restaureerimiseks ja värvimiseks 1000 eurot;
 5. C. R. Jakobsoni tn  55 hoone akende (36 tk) restaureerimiseks 3000 eurot;
 6. Viljandi Pauluse kiriku (Kiriku tn 3) peatrepi restaureerimiseks 5000 eurot;
 7. Lossi tn 31 mitteeluruumide M1b ja M3 akende (8 tk)  restaureerimiseks 1600 eurot;
 8. J. Laidoneri plats 9 hoone J. Laidoneri platsi poolse maakivist sokli restaureerimiseks 3000 eurot;
 9. Oru tn 8 maakivist sokli restaureerimiseks 1000 eurot;
 10. Oru tn 23 hoone akende (5 tk) restaureerimiseks 1000 eurot;
 11. Posti 26 hoone välisukse restaureerimiseks 500 eurot;
 12. Posti tn 2/Tallinna tn 14 hoone lõunapoolse fassaadi restaureerimiseks ja hoone värvimiseks 1000 eurot;
 13. Lossi tn 9 hoone hoovipoolse fassaadi remonditöödeks ja värvimiseks 1000 eurot;
 14. Tallinna tn 6 hoone värvimiseks 1000 eurot;
 15. Vaksali tn 46/Metalli tn 2 hoone fassaadide restaureerimiseks ja värvimiseks 1000 eurot;
 16. Lossi tn 30 hoone muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks 300 eurot;
 17. Järve tn 7 hoone muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks 222 eurot;
 18. Mäe tn 3 hoone muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks 144 eurot;
 19. Lossi tn 6/6a/6b hoonete muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks 750 eurot;
 20. Roosi tn 6 hoone akende (6 tk) restaureerimiseks 600 eurot;
 21. Lossi tn 4 korter 4 akende (3 tk) valmistamiseks 300 eurot;
 22. Pikk tn 9 hoone välisuste projekteerimiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamiseks 100 eurot;
 23. Oru tn 7 hoone maakivisokli restaureerimiseks 500 eurot;
 • ühendada Viljandi linna omandis oleva kinnistuga Vaksali tn 4 Viljandi linna omandis olev kinnistu Vaksali tn 2b;
 • nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist