Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.01.2018

Rahandusküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 18.12.2017 üldkorralduse nr 615 «Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord» punkti 1.3;
 • kinnitada Viljandi linnavalitsuse ja Viljandi linnavalitsuse hallatavate asutuste ametiautode vastutavad isikud ning ametiautode garažeerimise kohad
 • kinnitada Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete muutmine vastavalt määruse lisadele.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridusküsimustes otsustati:

 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • seoses esindusmeeskonna toetuse aruande hilinenud esitamisega nõuda Viljandi Käsipalliklubi HC esindusmeeskonna toetuse tagasimaksmist 0,3% iga hilinenud kalendripäeva kohta ehk 117 eurot.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Kuru AB OÜ poolt koostatud töö nr 2017111 «Üksikelamu eelprojekt» aadressil Reinu tee 5 ja anda ehitusloa taotlejale Krista Kohvile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2018-01 «Elamu ja saun-kuuri lammutusprojekt» aadressil Metsküla tee 6a ja anda ehitusloa taotlejale Osaühing Formica Projektile ehitusluba ehitise lammutamiseks;
 • kinnitada osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2017-07 «Lasketiir. Ehitusprojekt» aadressil Raua tänav 3 ja anda ehitusloa taotlejale osaühing Formica Projektile ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • algatada Järveotsa eramutestruktuuri osa detailplaneering kehtiva Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri detailplaneeringu muutmiseks;
 • tunnistada riigihanke «Järveotsa eramutestruktuuri osa detailplaneeringu koostamine» edukaks pakkumuseks ARHITEKTUURIBÜROO JVR OÜ pakkumus maksumusega 3 998,00 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia mnt 55 mitteeluruumi nr 57 võõrandamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Reinu tee 15-27 korteriomandi võõrandamine».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Mootorikütuse ostmine» edukaks pakkumuseks AS-i Alexela Oil pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Majandusliku soodsuse hindamisel arvesti pakkumuse hinda. AS-i Alexela Oil pakkumuse hind ehk mootorikütuse kaalutud aritmeetiline keskmine maksumus on 99, 93 senti/l, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärgi andmise korraldamise delegeerimine».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist