Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.05.2017

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi Spordikoolile projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas 10.–20. juuni 2017.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnas asuva Vaksali tn 2 kinnistu jagamiseks kaheks kinnistu osaks vastavalt jagamise skeemile ning hilisemaks Vaksali tn 4 kinnistu ja uue kinnistu osa ühendamiseks;
 • määrata Viljandi linnas asuva katastriüksuse aadressiga Leola tn 59 sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa;
 • nõustuda Maa-ameti 17.01.2017 taotluses nr 6-5/17/1256 taotletud maa jätmisega riigi omandisse;
 • kinnistute Männimäe tee 30 ja Männimäe tee detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Majandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Linnahooldusele 7780 eurot seadmete ja inventari ostuks seoses AS BHC väljakolimisega Musta tee 30 tootmisruumidest;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi Paalalinna Kooli platvormtõstuki Delta võõrandamiseks;
 • anda OÜ Tarum Ehitus kasutusse kinnistul aadressiga Johann Köleri park maa-ala pindalaga 270 m². Maa-ala kasutatakse laste mängualana ajavahemikul 27.07 – 30.07.2017;
 • kinnitada  OÜ Proff Praktiku koostatud töö nr. 2016-37 «Viljandi Kesklinna kooli staadionile kunstmurukatte paigaldamine»  asukohaga C.R.Jakobsoni tn 51, Viljandi linn  ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks;
 • tunnistada riigihanke ,,Lipuväljaku rajamine Raekoja parki" edukaks pakkumuseks Mefab OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus. Mefab OÜ pakkumuse hinnaks on 32 760 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • korraldada riigihange «Uue tänava sõidutee osaline taastusremont»;
 • korraldada riigihange «Reinu tee kõnnitee projekteerimine ja ehitamine».

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Avalike suhete ja turismiküsimuste otsustati:

 • moodustada delegatsioon Viljandi linna esindamiseks sõpruslinnas Valmieras 10. juunil 2017 toimuval pööripäeva tähistamise sündmusel «Saulgriezis 2017» ja Valmiera linnapäevadel ning määrata Viljandi Linnavalitsuse poolt delegatsiooni liikmeks Risto Kaljurand.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, 435 4730

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist