Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.05.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • määrata Viljandi linna 2017. aasta III taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Viljandi Pensionäride Liit – 2060 eurot, projekt «Eakate laulu- ja tantsupäev Viljandis»;
 2. MTÜ Päevakeskus Vinger – 335 eurot, projekt «Me oleme osa linnast ja selle lugudest» - Viljandi  linna ajalugu, tuntud isikuid ja kohti tutvustav ürituste sari.

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi Paalalinna Kooli õppetöö korraldamine õppeaastal 2017/2018;
 • määrata ühekordne lisatasu Viljandi Paalalinna Kooli direktorile Aavo Palole täiendavate tööülesannete täitmise eest seoses kooli renoveerimisega seotud ettevalmistavate tegevustega ajavahemikul märts-juuni 2017;
 • anda nõusolek Hansa Candle ASile avaliku ürituse Kliendiüritus / Sünnipäev korraldamiseks 27. mai 2017 kell 16.00 – 28. mai 2017 kell 02.00 Vabriku 2 hoovis;
 • anda nõusolek Sakala Keskusele avaliku ürituse Viljandi Hansapäevad 2017 korraldamiseks, mille raames toimub ka Mulgi Mess, Kohvikuöö, Plaadiesitluskontsert Ugala teatris ja Vene autode väljanäitus 1. juuni 2017 kell 07.00 – 5. juuni 2017 kell 17.00;
 • anda nõusolek Viljandi KEK OÜle avaliku ürituse Hype The Funk – Rannapidu korraldamiseks 3. juuni 2017 kell 22.00 – 4. juuni 2017 kell 04.00;
 • määrata õpilasstipendium:
 1. Ella Mari Roosi - 250 eurot osaluskulude katmise toetuseks YFU vahetusprogrammi raames õppima asumisel Austriasse;
 2. Saskia Ježov -  250 eurot osalemiseks ja reisikulude katmise toetuseks Ameerikas United World College'i noorte liidrite suveprogramm-koolitusel.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • nõustuda Viljandi linnale kuuluva kinnistu nr 3782639 aadressiga Raua tänav koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • anda Northmen Cafe OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Tartu tänav maa-ala pindalaga ca 25m², mis külgneb vahetult kohviku Northmen krundiga Tartu tn 4. Maa-ala kasutatakse kohviku hooajalise laiendusena, kuhu paigaldatakse neli välilauda koos toolide ja päikesevarjudega 31.05.-31.08.2017;
 • anda Sakala Keskuse kasutusse kinnistud aadressidega Carl Robert Jakobsoni tänav 2c pindalga 6925 m² ja Raekoja park pindalaga 4164 m². Maad kasutatakse vanakraamituru korraldamiseks Carl Robert Jakobsoni tänav 2c 03.06.2017, 17.06.2017, 01.07.2017, 15.07.2017, 12.08.2017, 26.08.2017, 09.09.2017, 23.09.2017, 07.10.2017 ning Raekoja park 29.07.2017 alates kella 08.00st kuni 14.00ni;
 • anda Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kasutusse kinnistu aadressiga Talli tänav 2 (lauluväljak) pindalaga 5439 m². Kinnistut kasutatakse Viljandimaa laulu- ja tantsupeo «Vaade koduaknast» eelprooviks ja peo läbiviimiseks 28. mail  08.00 – 16.00 ja 03. juunil 2017 08.00 – 21.00;
 • kinnitada konkursi «Lilled linna 2017» läbiviimisega seotud toimingute tegemiseks komisjon koosseisus: Komisjoni esimees: Liisi Preedin, haljastuse ja heakorra spetsialist, Komisjoni liikmed: Iris Mäemets, keskkonnaspetsialist; Monika Vestman, kultuuriväärtuste spetsialist; Malle London, linnakunstnik; Tiia Anderson, Floreas Viljandi OÜ peaaednik;
 • korraldada riigihange «9-kohalise väikebussi täisteenusliising»;
 • korraldada riigihange «Leola tänav 12a sotsiaalmaja 1. etapi ehitustööd».

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist