« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 19.08.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • koolimineku toetuse väljamaksmine;
 • määrata kutseõppe aastastipendium Kevin Mattias Klasmanile;
 • määrata õpilasstipendiumid järgmiselt:
 1. Karoliine Käsper 200 eurot
 2. Lotta Laureen Loo 200 eurot
 3. Niina Rämmeld 150 eurot
 • määrata Viljandi linna nimelised kõrghariduse aastastipendiumid 2019/2020 õppeaastaks järgnevalt:
 1. Carl Robert Jakobsoni nimeline stipendium – Allotar Kadakule (Eesti Maaülikooli veterinaaria III kursus)
 2. Friedrich Kuhlbarsi nimeline stipendium – Annika Kuttile (Tartu Ülikooli loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekava I kursus)
 3. Johann Köler nimeline stipendium – Merily Šmidtile (Tartu Ülikooli eesti- ja soomeugri keeleteaduse magistriõppe I kursus)
 4. Johan Laidoneri nimeline stipendium –Mari-Liis Seerile (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogiaõpetaja magistriõppe I kursus)
 5. Jaan Lattiku nimeline stipendium – Laura Schwedele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika III kursus)
 6. August Maramaa nimeline stipendium – Mari Kassile (Tartu Ülikool keemia magistriõppe II kursus)
 7. Dr. Mats Nõgese nimeline stipendium – Mall Kalmannile (Tartu Ülikool füsioteraapia magistriõppe I kursus)
 8. Karl Papello nimeline stipendium –Mai-Triin Kaseojale (Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehitus I kursus)
 9. Jaan Tõnissoni nimeline stipendium – Tiina Braunile (Tartu Ülikool sotsioloogia ja infoteadus I kursus)
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse loomestipendiumite taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2019 korralduse nr 134 «Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasude kinnitamine» ning lisada struktuuri ehituse projektijuhi ametikoht;
 • anda luba avaliku ürituse «Suvelõpupidu Bangalos» korraldamiseks Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜle 23. august kell 22.00 – 24. august kell 04.00;
 • anda luba avaliku ürituse «Viljandi Suvelõpupidu» korraldamiseks Viljandi lauluväljakul Edulaul OÜle 24. august kell 18.00 – 25. august kell 01.00.

Lähemalt: haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda MTÜ ViLe kasutusse 40x60 meetri suurune maa-ala Järveotsal koerte treeningute läbiviimiseks;
 • anda nõusolek hoonestajale OÜ Pärnakas koormata Linnu tänav 4//4a kinnistu nr 3015639 III jakku kantud hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 15298350 hüpoteegiga;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavolikogu 25.04.2019 otsusele nr 115 läbi viidud  hoonestusõiguse seadmise elektrooniline enampakkumine aadressil Reinu põik 4 nurjunuks ning korraldada kinnistu tasulise hoonestusõiguse võõrandamine Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ vahendusel kooskõlas Viljandi Linnavalitsuse ja Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ vahel aprillis 2019 sõlmitud maaklerlepinguga;
 • korraldada riigihange «Elektrienergia Viljandi Linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele 2020. aastaks»;
 • muuta ajutiselt Vabaduse platsi parkimiskorraldust vastavalt Vabaduse plats 6 hoonest tegutseva lasteaia vajadustele.

Lähemalt: ehituse peaspetsialist Jaan Lukas, telefon 435 4717

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kehtestada Viljandis kinnistute Raudtee 2 ja Raudtee 4 detailplaneering;
 • kehtestada Viljandis kinnistu Oja tee 3a detailplaneering.

Lähemalt: juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

Muudes küsimustes otsustati:

 • algatada 2020. aasta kaasava eelarve menetlus;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse korterikomisjoni koosseis;
 • kinnitada Viljandi Kesklinna Lasteaia direktori töötasuks 1850 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi vallalt Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi aktsiate ostmine», eesmärgiga osta Viljandi vallalt Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi 32 500 aktsiat summas 325 000 eurot.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist