« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.12.2018

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine», otsustamaks Viljandi linna delegatsiooni osalemine 39. Rahvusvahelistel Hansapäevadel Pihkvas.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • korraldada hange «Nõrkvoolusüsteemide hooldustööd 2019»;
 • korraldada hange «Elektripaigaldise käidukorraldus ja hooldustööd 2019»;
 • kinnitada Viljandi linna omandis oleva eluruumi üürilepingu üldtingimused ja vorm.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • kinnitada Viljandi linna huvikoolide hoolekogude koosseisud.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek katastriüksuste registriosade numbritega 89201:004:0329 ja 89201:004:0332 vahelise piiri muutmiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Skepast & Puhkim OÜ koostatud töö nr. 2018-0019 «Viljandi Järveotsa arendusrajooni I etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine» asukohaga Järveotsa, Viljandi linn  ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba tänavate ja tehnovõrkude rajamiseks;
 • anda Rohekalda Aiand OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Turu tänav 14 maa pindalaga 30 m² (müügikoht nr 11). Maad kasutatakse jõulukuuskede müügiplatsina 15.12.2018 - 23.12.2018;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linnavara tasuta kasutusse andmine», eesmärgiga saada volikogu luba Viljandi linnale kuuluva kinnistu asukohaga Viljandimaa, Viljandi vald, Mustivere küla, Tüma koos sellel asuvate hoonetega ning hoonetes asuva inventariga tasuta kasutusse andmiseks. Luba antakse tingimusel, et vara kasutatakse loomade varjupaiga pidamiseks ja loomade varjupaiga teenuste osutamiseks Viljandi linnale;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Maamaksu määrade kehtestamine 2019. aastal»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi  Kesklinna Koolile väikebussi soetamiseks».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «2019. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine»;
 • võtta vastu määrus «Valimisjaoskondade moodustamine».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist