« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 08.10.2018

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 3.09.2018 korralduse nr 495 «Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasude kinnitamine» muutmine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Lasteaed Midrimaa liitmine Viljandi Lasteaiaga Mesimummi».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba hoonele aadressil Ranna puiestee 6a;
 • kinnitada PRO Ehitustrust OÜ poolt koostatud töö nr 201805 «Tootmishoonete laienduse ehitusprojekt» muudatused ja anda kasutusluba osaühingule Bed Factory Sweden kuuluvale hoonele aadressil Riia maantee 66;
 • kinnitada Arhitektuuribüroo Avo Seppel OÜ poolt koostatud töö nr 1709 «Tootmishoonete eelprojekt» aadressil Riia maantee 54a ja anda ehitusloa taotlejale Avo Seppelile ehitusluba ehitiste püstitamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Kirsi tänav T2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliinide ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
 • anda nõusolek Järveotsal Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • algatada kinnistu aadressiga C. R. Jakobsoni tn 45b detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ Kirjanurk koostatud töö nr. 2020P «Viljandi maakond, Viljandi linn Piiri tn 2B Viljandi Vipla tugijaama ühendus» ja anda aktsiaseltsile Telia Eesti ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • Viljandi Linnavalitsuse 18.06.2018 korralduse  nr 349 «Maa kasutusse andmine» muutmine;
 • anda Viljandimaa Spordiliidu kasutusse kinnistul aadressidega Vabaduse plats paiknev parkla maa-ala pinnaga ca 1930 m². Maa-ala kasutatakse 63. Viljandi Linnajooksu läbiviimisel stardi ja finišipaigana 14.10.2018 ajavahemikus 07:00-15:00;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistutele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras», mille eesmärgiks on kavandatava Järveotsa elamurajooni kümne kinnistu hoonestamiseks enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Spordikeskusele kinnisvara haldusameti vastutusalasse kuni 20 000 eurot Leola 18 garaaži katusekatte ja avatäidete remonttöödeks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist