UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.11.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kaheksal juhul;
 • isiku hoolduskuludes mitteosalemine kahel juhul;
 • isiku hoolduskuludes osalemine kahel juhul;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine ja täiendamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses" muutmine;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile otsuse eelnõu „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse".

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Maamaksu määrade kehtestamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord".

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuus ühe õpilase kohta 2022. aastaks, Viljandi linna munitsipaallasteaedade õppekoha majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu eeldatav maksumus kuus ühe lapse kohta 2022. aastaks ning Viljandi linna munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu eeldatav maksumus kuus ühe õpilase kohta (arvestatakse 9 kuud) 2022. aastaks. Tegelikud maksumused kinnitatakse veebruaris 2022 ja arvutatakse iga 2022. aasta kalendrikuu kohta eraldi.
 • Saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile I lugemisele määruse eelnõu „Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile otsuse eelnõu „2022. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine".

Lähemalt: linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 751

Pindala: 14,65 km2

Sünnid juulis: 9

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad