Palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega! Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Sekretäri telefon 435 4710

 

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse kohta saate infot SIIT.

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 29.11.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kaheksal juhul;
 • isiku hoolduskuludes mitteosalemine kahel juhul;
 • isiku hoolduskuludes osalemine kahel juhul;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine ja täiendamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses" muutmine;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile otsuse eelnõu „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse".

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Maamaksu määrade kehtestamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile määruse eelnõu „Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord".

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuus ühe õpilase kohta 2022. aastaks, Viljandi linna munitsipaallasteaedade õppekoha majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu eeldatav maksumus kuus ühe lapse kohta 2022. aastaks ning Viljandi linna munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu eeldatav maksumus kuus ühe õpilase kohta (arvestatakse 9 kuud) 2022. aastaks. Tegelikud maksumused kinnitatakse veebruaris 2022 ja arvutatakse iga 2022. aasta kalendrikuu kohta eraldi.
 • Saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile I lugemisele määruse eelnõu „Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 16. detsembri istungile otsuse eelnõu „2022. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine".

Lähemalt: linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Vaktsineerimise võimalused Viljandis

Hea viljandlane!

Viljandis saab end koroonaviiruse vastu vaktsineerida:

 • Perearstikeskuses (etteregistreerimisega)
 • Viljandi Haiglas T-R kell 9 – 15.30 (kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega)
 • Jaanuaris Sakala keskuse igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 16-19

Infot vaktsineerimise kohta saad:

 • oma perearstilt
 • perearsti nõuandeliinilt 1220
 • riigiinfo telefonilt 1247
 • leheküljelt vaktsineeri.ee

 

Hea Viljandi ettevõtja!

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad võimalus kutsuda COVID-19 vaktsineerimist (Pfizer, Spikevax/Moderna) läbi viivad meedikud oma ettevõttesse!

 • minimaalne inimeste arv on 5;
 • võimalik on korraldada ka kordussüstimine.

Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 651

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 11

Registreeritud töötuid: 372

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 112*

Keskmine palk: 1376 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad