Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 26.09.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine kahel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta IV taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:

Zonta Viljandi Klubi / Tütarlaste suvelaager "Aitame tüdrukud ellu" / 400 €

EELK Viljandi Jaani Kogudus / Jaani Jõulumaa / 500 €

Mittetulundusühing Evestuudio / Draamaõpe eve stuudio huvikoolis / 700 €

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta IV taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetused järgmiselt:

Mittetulundusühing Evestuudio / Viljandi noorte osalemine rahvusvahelises kultuurharidusprogrammis / 500 €

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta IV taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:

MTÜ Magus Mõte / XIII erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu "Taaskohtumine" / 1190 €

Mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival / Viljandi Kitarrifestivali 2022 korraldamine ja läbiviimine / 1760 €

Tartu Ülikool / Rahvusvahelise pärimusmuusika tasemeõppe võrgustiku intensiivnädala korraldamine Viljandis / 520 €

mittetulundusühing Viljandimaa Kammerkoor / Kiievi Kammerkoori Khreshchatyk ühiskontsert Viljandimaa Kammerkooriga / 480 €

Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing / Sariprojekt "MuusikaSündmus." NAGU JÕULUFESTIVAL." / 700 €

Mittetulundusühing Igapäev / Väärtfilme näitav Kogukonnakino: Erikolmapäevade temaatilise eriporgrammi läbiviimine aastal 2022 / 540 €

Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing / MuusikaSündmus. Rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Viljandis. Hooaeg 29 avamine. / 650 €

Üle-eestiline neidudekoor LEELO / Sügise alguse kontsert / 260 €

MTÜ Suured teod / Viljandi Oktooberfest / 560 €

Viljandi Muuseum / Näituse „Villem Ormisson. Värvid ja Viljandi" (01.11.2022–25.03.2023) koostamine Viljandi Muuseumis. / 480 €

MTÜ Suured teod / Viljandi Rütmifestival / 480 €

Mittetulundusühing FORTE & PIANO / Sven Kullerkupp juubelikontsert "SÕBRAD" / 450 €

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta IV taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:

Viljandi Sõudeklubi / Eesti meistrivõistlused ak.sõudmises U 19 ja U 23 vanuseklassis. / 400 €

Viljandi Lauatenniseklubi Sakala / 39.Sakala lauatennise karikasarja kolme etapi läbiviimine / 1000 €

Eesti Lauatenniseliit / Balti meistrivõistlused lauatennises; korraldamine / 1000 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / 58. Martin Kleini mälestusvõistlused maadluses / 700 €

Viljandi Lauatenniseklubi Sakala / Viljandi Lauatenniseklubi Sakala meeskonna osalemine Eesti Meistriliigas kolmel esimesel mängupäeval / 770 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / BALTIMAADE JA SOOME  KLUBIDE  KARIKAVÕISTLUSED VABAMAADLUSES / 550 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / Osalemine treeninglaagris Gruusias / 600 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Klubi noorsportlase ettevalmistus ja osalemine Maailmameistrivõistlustel veemotos 02.09-04.09.2022 / 580 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Sten Ivanov ja Paul Richard Lauri üldfüüsiline ettevalmistus, treeningud ja osavõtt Euroopa MV-st / 350 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Noorte veemoto üldfüüsiline ettevalmistus, treeningud ja osalemine Šiauliai Leedu 09.09.-11.09.2022  / 290 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Sten Ivanov, Paul Richard Lauri  üldfüüsiline ettevalmistus, treeningud ja võistlused Aizkraukle, Jelgava, Liepaja / 310 €

 • kinnitada Viljandi Noortevolikogu 2022. aasta projektikonkursi sügisese vooru kuupäevadeks 10. – 16. oktoober 2022;
 • määrata Viljandi linna aasta õpetaja 2022 aunimetuse saajad;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuur, koosseis ja töötasu määrad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 5273780, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kinnistutel Nurme tn 5 ja Looga tn 10 asuva tootmishoone juurdeehituse püstitamiseks detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused, mis on ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • võtta vastu Viljandis kinnistu Leola tn 15b detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Lähemalt: planeeringuteenistuse juht Jaak Reinula, telefon 435 4743, e-post jaak.reinula@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna kriisikomisjoni koosseis ja kontaktid, vastavalt Viljandi linna hädaolukorra lahendamise plaanile (HOLP) Viljandi linnavalitsuse kriisimeeskonna koosseis ja kontaktid ning Viljandi linnavalitsuse elutähtsate teenuste korraldamise operatiivkontaktiks telefoninumber +372 435 4724;
 • korraldada lihthange „Tehniline valveteenus Viljandi linna hoonestatud kinnistutel 2023-2024".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post andres.magi@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • sõlmida koostööleping Viljandi Linnavalitsuse ja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse vahel;
 • lõpetada 30.09.2022 Viljandi Kesklinna Kooli direktor Aavo Soopaga sõlmitud tööleping töötaja soovil;
 • lõpetada 26.09.2022 Viljandi Jakobsoni Kooli direktor Krista Andresoniga sõlmitud tööleping töötaja soovil;
 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli direktori kohusetäitjaks 0,5 koormusega arendusjuht Tauno Tilk alates 27.09.2022 kuni direktori ametisse kinnitamiseni konkursi korras.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ene.rink@viljandi.ee

 

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 792

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 16

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad