Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

  Neljapäeval, 21. oktoobril on liiklus häiritud Riia maantee ja Vaksali tänava ringristmikul asfaldi freesimistööde tõttu. 

Üles freesitakse lagunenud osa ringristmiku kattest, Kokku freesitakse ligikaudu 90 ruutmeetrit asfalti. Tööde ajal on liiklus avatud, aga häiritud. Palume liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ning teetööliste märguandeid.
Lahti freesitud lapp jääb nädalapäevadeks seisma, uus asfalt paigaldatakse järgmise nädala lõpus.
 Tuleval esmaspäeval, 25. oktoobril toimuvad Männimäel alajaama hooldustööd. Sellega seoses toimub ka elektrikatkestus, mistõttu ei tööta kell 13-16 Riia maanteel asuvad valgusfoorid.

Häiritud on nii foorid, mis asuvad Riia mnt 30 vahetus läheduses kui need, mis asuvad Riia mnt 38 vahetus läheduses.
Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ning liiklemisel lähtuda liiklusmärkidest!
Hooldustöid teeb Terasteenus OÜ.

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.09.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine kolmel juhul;
 • puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamine;
 • isiku hoolduskuludes osalemine kahel juhul;
 • järelhooldusteenuse raames tugiisikuteenuse määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2021. aasta IV taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
  • Mittetulundusühing Taibukate Teaduskool – Taibukate ja Jakobsoni Kooli ühine teaduspäev – 1168 €;
  • Viljandi Gümnaasium – Viljandi Õpilaste Teadusteatrite Starter 2021 –1486 €;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 03.05.2021 korralduse nr 230 „Viljandi Noortevolikogu projektikonkursi voorude välja kuulutamine" punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

1.1. Viljandi Noortevolikogu 2021. aasta projektikonkursi sügisene voor toimub 11.-17. oktoober 2021.

1.2.1. Taotluse esitamise osas saab tutvustavat infot Inspiratsioonipäeva raames 9. oktoober 2021.

1.2.2. Taotlused tuleb esitada Viljandi linna kodulehel asuvas e-teenuste keskkonnas Spoku.

1.2.3. Projektikonkursi tulemused kuulutatakse vastavalt Viljandi Noortevolikogu hindamise tulemustele välja Viljandi Linnavalitsuse 25.10.2021 toimuval istungil.

 • mitte anda Eesti Metsaselts MTÜ-le Sakala Keskuse hallatava pinna II Kirsimäe rendi 50% soodustust, kuna raievõistlused on kultuuriprojekt ning kultuuriprojektidele toetuse saamiseks on Viljandi linnas loodud projektitoetuse taotlemise võimalus;
 • määrata Viljandi linna 2021. aasta IV taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
  • Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ - Sariprojekt "MuusikaSündmus –muusika, millest lihtsalt ei loobuta" 28. hooaja algus. Sügis 2021 – 3000 €;
  • Eesti Kammerkooride Liit - "Alo Ritsing 80" kontserdid Viljandis ja Tartus novembris 2021 - 450 €;
  • Mittetulundusühing Pihlamäe - Haridusliku linnaruumiprogrammi "Loov Viljandi" sügis-talv 2021 giidituuride elluviimine ja postkaardid linna arhitektuurist tootmine - 2050 €;
  • Mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival - Viljandi Kitarrifestivali 2021 korraldamine ja läbiviimine - 3000 €;
  • MTÜ Suured teod - Viljandi Rütmifestival 2021 - 3500 €;
  • MTÜ Suured teod - Eesti esimese 3d heli- ja visuaaltehnoloogia magistritöö avalik ettekanne - 450 €;
  • Viljandi Muuseum - Näituse „Unustatud tsaariaeg" korraldamine - 1240 €;

määrata Viljandi linna 2021. aasta IV taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:

 • Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord - Noorte, Sten Ivanov ja Paul Richard Laur ettevalmistus ja võistlustel osalemine. Kalvin Thomas Royster ja Kätlin Bogatenkov treeningud ja ettevalmistus 2022 aastaks – 2000 €;
 • Mittetulundusühing Päikesekillu Perekeskus - Viljandi Õhtune Maastikumäng - V.Õ.M.M 2021 - 1476 €;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 05.11.2018 määruse nr 22 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord":
 • § 3 lõiget 1 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

„2) Vanemal on kohustus tasuda lõunasöögi ja oote eest, v.a. kui vanem on ette teatanud toidukorrast loobumisest või lapse puudumisest, vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktidele 4,5,6.";

 • § 3 lõiget 1 punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

„4) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need toidukorrad, millest laps vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel pidevalt loobub (lõunasöök või oode). Avalduste esitamise korra kehtestab lasteaed.";

 • § 3 lõiget 1 punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

„6) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata kõik lepingujärgsed toidukorrad teatamisele järgneval päeval või puudumisteatises märgitud ajavahemikul, kui lapse puudumisest on ette teatatud eelneva tööpäeva kella 14.00-ks. Erandjuhtudel lapse puudumisest ette teatamisel eelmisel tööpäeval peale kella 14.00 kuni järgneva tööpäeva (s.t puudumise päeva) kella 8.00-ni jäetakse toidukulu arvestamisel arvesse võtmata puudutud päeva lõunasöök ja oode.".

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba W VARA OÜle kuuluvale hoonele aadressil Vaikuse põik 8. Ehitise kasutamise põhiline otstarve on „üksikelamu";
 • anda nõusolek Musta tee 7 katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks detailplaneeringut koostamata. Määrata moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed (katastriüksuse, positsioon 1, koha aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Musta tee 7 ja sihtotstarbeks elamumaa; katastriüksuse, positsioon 2, koha aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Looga tn 20 ja sihtotstarbeks elamumaa);
 • kinnitada konkursi „Värvid linna" 2021. aasta tulemused:
 1. anda välja kolm peapreemiat a`300 eurot, kolm emailmärki „Värvid linna 2021" ja Viljandi rae tunnuskirjad:
  1. korter- ja ridaelamute grupis Leola 14 kortermaja KÜ-le, fassaadi tervikliku ja maitseka rekonstrueerimise eest;
  2. pereelamute grupis Aia 3 omanikule Ülle Kroonile vana ja väärika hoone tundliku ja kauni renoveerimise eest;
  3. Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate hoonete grupis Tasuja 4 asuva Viljandi mõisa ja mõisa abihoone omanikule OÜ Modify-le. Mõisa peahoone on kaunilt ja kõike ajalooliselt väärtuslikku säilitades ning esile tuues restaureeritud esinduslikuks majutusasutuseks.
 2. anda välja kolm teist preemiat a`200 eurot  ja Viljandi rae tunnuskiri:
  1. korter- ja ridaelamute grupis Toome 10 kortermaja KÜ-le maheda ja hästi harmoneeruva värvilahenduse eest;
  2. pereelamute grupis Pähkli 6 elamu omanikele Kristiina Johansonile ja Kristel Vanasaunale maitseka värvilahenduse ja huvitava arhitektuurse detaili väljatoomise eest müüriosal;
  3. Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate hoonete grupis Sepa 4 asuva korterelamu ehitajale Valeri Snegirevile. Maja värvilahendus on värske ja maitsekas ning maja ise on rekonstrueeritud vanalinna miljöösse sobivalt.
 3. anda välja kolm Viljandi rae tunnuskirja, Bauhofi kinkekaart ning raamat „Eesti kaunis kodu":
  1. korter- ja ridaelamute grupis Riia 7 KÜ-le, kortermaja maheda ja hästi harmoneeruva värvilahenduse eest.
  2. Pereelamute grupis Vaikuse põik 10 ehitajale W VARA OÜ-le lihtsa ja stiilse  uusehitise püstitamise eest.
  3. Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate hoonete grupis Varaks OÜ-le, Posti 9a korterelamu lihtsa ja ilusa renoveerimise ja linnaruumi rikastava fassaadivalgusti eest.
 4. anda välja Viljandi rae tunnuskirjad ja raamatud „Eesti kaunis kodu":
  1. Riia 55 KÜ-le Riia 55 kortermaja tervikliku ja mahuka fassaadi rekonstrueerimistöö eest;
  2. OÜ Opossum Holdingule ja Aktsiaselts KEK Investile Põltsamaa tee 10 maja ümbruskonda sobiva lahenduse ja harmoonilise värvilahenduse eest;
  3. Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uksele Piiri 2a tootmishoone väljapeetud ja lihtsa värvilahenduse eest.
 5. Tänada Viljandi rae tunnuskirjaga Vaksali 4 asuva Viljandi mõisahoone ehitusprojekti koostajat AS Restor (arhitekt Mart Keskküla).
 • korraldada riigihange „Viljandi Karlssoni lasteaia projekteerimistööd ja autorijärelevalve".

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda Valimisliit Südamega Viljandis kasutusse kinnistul aadressiga Turu tänav 14 maa-ala pindalaga ca 9 m² valimisliidu valimisprogrammi tutvustamiseks ja mõõtudega 3x3 meetrit telgi paigaldamiseks kuupäevadel: 25.09.2021, 02.10.2021, 09.10.2021 ja 16.10.2021.
 • anda MTÜ Viljandi Talvepark kasutusse kinnistul aadressiga Lossi ja Toome tänav T2 maa-ala pindalaga ca 60 m² talvepargi teenindussoojakute paigaldamiseks ja pargi varustuse ladustamiseks MTÜ Viljandi Talvepargiga pikendatud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu järgse maa kasutamise ajaks 5 aasta jooksul. Maa-ala antakse kasutusse perioodiks 23.09.2021 – 23.11.2026;
 • kinnitada konkursi „Kaunis Viljandi" 2021. aasta tulemused:
 1. anda välja kaks „Kaunis Viljandi 2021" emailmärki koos 300 eurose preemiaga ja Viljandi rae tunnuskiri:
  1. kategoorias pereelamud ja ridaelamud või nende rühm – Evelin Laas (Kunderi 3), pere tervikliku väliruumi eest.
  2. kategoorias korterelamud – Valuoja pst 5 KÜ, silmapaistva ilu eest, sealhulgas eripärase vastse lillepeenra eest.
 2. anda välja üks „Kaunis Viljandi 2021" emailmärk ja Viljandi rae tunnuskiri:
  1. kategoorias ühiskondlikud-, äri- ja tootmishooned – Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜ, noorusliku entusiasmiga koha korrastamise ja suvise järveäärse atmosfääri loomise eest.
 3. anda välja üks 200.- eurone preemia ja Viljandi rae tunnuskiri:
  1. kategoorias pereelamud ja ridaelamud või nende rühm – Udo Kelk (Liiva 4), loomingulise ja lopsaka nõlvale rajatud aia eest.
 4. anda välja üks 100.- eurone preemia ja Viljandi rae tunnuskiri:
  1. kategoorias pereelamud ja ridaelamud või nende rühm – Valdur Madi (Paala tee 28), romantilist hõngu peegeldava aia eest.
 5. anda välja kaks 50.- eurost preemiat koosViljandi rae tunnuskirja ja raamatuga „Kaunis Kodu 2021":
  1. kategoorias pereelamud ja ridaelamud või nende rühm:
   1. Leana Kingisepp (Väike-Kaare 5), mitmekesise ruumiloome eest, muuhulgas haljastusspetsialisti eripreemia puu hoidmise eest piirdeaia rajamisel.
   2. Toivo Pärn (Põhja pst 41), muuhulgas linna maa lilleiluga kauni hoidmise eest.
 6. anda välja üks Viljandi rae tunnuskiri koos raamatuga „Kaunis Kodu 2021":
  1. kategoorias pereelamud ja ridaelamud või nende rühm – Marika London (Edela 13), kontrastsete põõsastega aia ja nurgataguse ilu ning putukamagneti loomise eest.
 7. anda välja üheksa Viljandi rae tunnuskirja:
  1. kategoorias pereelamud ja ridaelamud või nende rühm:
   1. Enn Johanson ja Marek Johanson (Kevade 19), hoonega kokkusobiva ajastutruu ja mitmeruumilise aia eest.
   2. Mati Hüva ja Helle Hüva (Meeme 13), vanaema aia eest, kus väärtuseks ka kõrghaljastus.
   3. Le Hussar (Mäe 9), hästi organiseeritud ja maalilise mitmetasandilisuse eest.
   4. Marek Paju (Ploomi 35), avatuse ja hästi korraldatud ruumikuse eest.
   5. Kaja Laur (Liiva 6), suure kallakule rajatud küllusliku aia eest.
   6. Tiit Säga (Endla 24), kevadise lilleilu ja -lõhna eest.
  2. kategoorias korterelamud:
   1. Meeme tn 5 KÜ, koduse aia eest.
   2. Vase tn 5, Vase tn 5a, Vase tn 5b, Vase tn 5c KÜ, vanade taluaia lilledega ühisaia eest.
  3. kategoorias ühiskondlikud-, äri- ja tootmishooned – Nõmme Kaubandus OÜ, Viljandi kohviku aastaringse ukseesise ilu eest.
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Tallinna tn 74, Viljandi, kinnistusregistriosa nr 3038739 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 3361539, võõrandamiseks Aktsiaseltsile Salome Auto;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Mooni tn 7, kinnistusregistriosa nr 3618339 kolmandasse jakku kantud hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 3949939, võõrandamiseks hoonestusõiguse omandajatele;
 • tunnistada riigihanke „Sisekoristusteenus Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2022 – 2023" kõikides osades edukaks ainus pakkuja, eelmise riigihanke tulemusel sõlmitud hankelepingu alusel teenuse osutaja – OÜ Pesuekspert.

 

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 744

Pindala: 14,65 km2

Sünnid septembris: 12

Registreeritud töötuid: 429

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 188*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad