Palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega! Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Sekretäri telefon 435 4710

 

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse kohta saate infot SIIT.

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.12.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste kehtetuks tunnistamine;
 • volituste andmine lapse nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks 15 juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse juures tegutsev liikluskomisjon koosseisus:
  • Esimees:         Kalvi Märtin – abilinnapea
  • Aseesimees:   Andres Mägi – haldusameti juhataja
  • Sekretär:         Heikki Teearu – haldusameti teedespetsialist
  • Liikmed:         Kaidi Braun – jalakäija

                                   Gert Elmaste – Puuetega Inimeste Koja esindaja

                                   Kaupo Kase – Viljandimaa Ühistranspordikeskus, juhatuse liige

                                   Janno Laht – Eesti Keskkonnateenused AS,

                                   tänavahooldusmeister

                                   Reevo Maidla – autojuht

                                   Olav Remmelkoor – peaarhitekt–arhitektuuriameti juhataja

                                   Rando Sepp – ettevõtja

                                   Alard Tallo – Transpordiamet, Lääne üksus, liikluskorraldaja

                                   Politsei- ja Piirivalveameti esindaja

                                   Rein Triisa – AS Viljandi Veevärk arendusjuht

                                   Ditmar Martinson – Linnavalitsuse liige

                                   Tõnis Savi – liiklusekspert

 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 09.12.2019 korraldus nr 579 „Hooajaliste müügikohtade paiknemine Viljandi linna kvartalis 141".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati kinnitada Helen-Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 2130 „Laohoone uusehituse eelprojekt" aadressil Tallinna tänav 76A ning anda ehitusloa taotlejale OSAÜHING CALMAR ELECTER ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati kinnitada Viljandi Linnavalitsuse liikmete tööjaotus alljärgnevalt:

 

1.1. Linnapea Madis Timpson:

1.1.1. korraldab linnavalitsuse tööd, linnavalitsuse istungite ettevalmistamist ja sisekontrolli;

1.1.2. juhib linnavalitsuse teenistust;

1.1.3. kirjutab alla linnavalitsuse korraldustele ja määrustele ning linnavalitsuse dokumentidele;

1.1.4. koordineerib rahandusameti, kantselei ning avalike suhete ja turismiameti tööd;

1.1.5. esindab omavalitsusüksust ja linnavalitsust vastavalt linna põhimäärusele ning volikogu poolt antud pädevusele;

1.1.6. täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid;

1.1.7. esindab linnavalitsust volikogu eelarve– ja arengukomisjonis ning revisjonikomisjonis.

 

1.2. Abilinnapea Kalvi Märtin:

1.2.1. koordineerib haldusameti ja arhitektuuriameti tööd;

1.2.2. asendab linnapead tema äraolekul;

1.2.3. koordineerib majandusega seotud linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tööd ning linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, keskkonna ja heakorraga seotud tegevusi;

1.2.4. esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ja keskkonna;

1.2.5. allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.

 

1.3. Abilinnapea Kristjan Mändmaa:

1.3.1. koordineerib sotsiaalameti, haridus- ja kultuuriameti tööd;

1.3.2. koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltööga seotud linna munitsipaalasutuste tööd, esindab linna selle valdkonna mittetulundusühingutes ja sihtasutustes, koordineerib koostööd sihtasutuste, usuorganisatsioonide ja kogudustega;

1.3.3. juhib tervishoiuküsimustega tegelemist linnavalitsuses;

1.3.4. asendab linnapead tema ja teise abilinnapea äraolekul;

1.3.5. esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis, sotsiaalkomisjonis ning kultuuri- ja spordikomisjonis.

1.3.6. allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.

 

1.4. Linnavalitsuse liige Liis Aedmaa:

1.4.1. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes linna kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnaga seotud küsimustes;

1.4.2. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse kogukondliku ja vabatahtliku tegevusega seotud küsimustes;

1.4.3. nõustab linnavalitsust kultuurivaldkonna suurprojektide (nt Kultuuripealinn Tartu 2024) osas;

1.4.4. esindab linnavalitsust Viljandi Uueveski ja Peetrimõisa piirkonnas;

1.4.5. vajadusel esindab linnavalitsust volikogu kultuuri-, haridus- ja sotsiaalkomisjonis ning majandus- ja keskkonnakomisjonis punktides 1.4.1– 1.4.3 toodud küsimustes.

 

1.5. Linnavalitsuse liige Ditmar Martinson:

1.5.1. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes arengu ja planeerimisega seotud küsimustes;

1.5.2. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna kinnisvara haldamise ja arendamise küsimustes;

1.5.3. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse energiatõhususe küsimustes;

1.5.4. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse kogukondliku ja vabatahtliku tegevusega seotud küsimustes;

1.5.5. esindab linnavalitsust Viljandi Kesklinna piirkonnas;

1.5.6. vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis punktis 1.5.1–1.5.4 toodud küsimustes.

 

1.6. Linnavalitsuse liige Marko Suvisild:

1.6.1. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes taristuga seotud (teedevõrk, tänavavalgustus, vesi ja kanalisatsioon) küsimustes;

1.6.2. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna kinnisvara haldamise ja arendamise küsimustes;

1.6.3. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna turvalisust puudutavates küsimustes;

1.6.3. esindab linnavalitsust Viljandi Kantreküla- ja tööstuspiirkonnas;

1.6.4. vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majandus- ja keskkonnakomisjonis punktides 1.6.1 ja 1.6.2. toodud küsimustes.

 

1.7. Linnavalitsuse liige Kert Villems:

1.7.1. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse haridusvaldkonnas;

1.7.2. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes spordiga seotud küsimustes;

1.7.3. esindab linnavalitsust Viljandi Männimäe piirkonnas;

1.7.4. vajadusel esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis ja kultuurikomisjonis punktis 1.7.1 ja 1.7.2. toodud küsimustes.

 

1.8. Linnavalitsuse liige Karl Õmblus:

1.8.1. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes arenguga seotud küsimustes;

1.8.2. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sõprussuhete ja võrgustikega seotud küsimustes;

1.8.3. on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sisekontrolliga seotud küsimustes;

1.8.4. esindab linnavalitsust Viljandi Paalalinna piirkonnas;

1.8.5. vajadusel esindab linnavalitsust volikogu kultuurikomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis.

 

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Vaktsineerimise võimalused Viljandis

Hea viljandlane!

Viljandis saab end koroonaviiruse vastu vaktsineerida:

 • Perearstikeskuses (etteregistreerimisega)
 • Viljandi Haiglas T-R kell 9 – 15.30 (kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega)
 • Jaanuaris Sakala keskuse igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 16-19

Infot vaktsineerimise kohta saad:

 • oma perearstilt
 • perearsti nõuandeliinilt 1220
 • riigiinfo telefonilt 1247
 • leheküljelt vaktsineeri.ee

 

Hea Viljandi ettevõtja!

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad võimalus kutsuda COVID-19 vaktsineerimist (Pfizer, Spikevax/Moderna) läbi viivad meedikud oma ettevõttesse!

 • minimaalne inimeste arv on 5;
 • võimalik on korraldada ka kordussüstimine.

Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 651

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 11

Registreeritud töötuid: 372

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 112*

Keskmine palk: 1376 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad