Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi linn kinnitas huvihariduse ja –tegevuse riikliku lisarahastuse kasutamise kava

10.01.2023

Viljandi linnavalitsus kinnitas esmaspäevasel istungil riigi poolt antava huvihariduse ja –tegevuse kitsaskohtade lahendamiseks mõeldud lisarahastuse kasutamise kava. Viljandi linnale antav toetus on võrreldes teiste Viljandimaa omavalitsustega ligi kolm korda väiksem ning selle eest jätkab linn varasemalt loodud võimaluste hoidmist.

Viljandi linna 2023. aasta summa, mida tegevuste korraldamiseks kasutada, on eeldatavasti umbes 69 570 eurot. Sellest on praeguse info järgi 51 175 eurot riigipoolne toetus käesolevaks aastaks ja 18 395 eurot eelmise aasta jääk, mis tekkis kriiside tõttu ära jäänud tegevuste arvelt. Toetust saab kasutada huviringide kättesaadavuse tagamiseks ja mitmekesisuse suurendamiseks ning selle täpne suurus selgub siis, kui riigieelarve on kinnitatud.

Abilinnapea Tonio Tamra sõnul on Viljandi linnale antav toetus võrreldes teiste Viljandimaa omavalitsustega väga väike. „Antud toetus on mõeldud huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks. Selle rahaga ei saa me katta olemasolevaid  tegevusi.  Viljandi linn on selle toetusega arendanud LTT (loodus,  täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonda aga ka hariduslike erivajadustega lastele mõeldud huvitegevusi. Nagu eelmisel, nii on ka sellel aastal osa rahast plaanis suunata lastele nende osalemiseks erinevates laagrites. Oleks sellist rahastamist ja projekte vaid rohkem!" ütles abilinnapea.

Esialgse info järgi saab Viljandi linn sel aastal riigipoolset toetust summas 51 175 eurot, Mulgi vald 149 215 eurot, Põhja-Sakala vald 138 435 eurot ning Viljandi vald 198 776 eurot.

Vähenenud toetuse tingimustes otsustas Viljandi linnavalitsus jätkata loodus- ja täppisteaduste (LTT) valdkonna ning hariduslike erivajadustega (HEV) lastele suunatud valdkonna varasematel aastatel loodud võimaluste hoidmisega.

LTT valdkonnaga tegelemiseks on Viljandi linnas võrreldes teiste valdkondadega endiselt vähem võimalusi. 2022. aasta lõpus oli kultuuri valdkonnas osalemisvõimalusi 128, spordis 45 ning LTT valdkonnas 31. HEV lastele suunatud võimaluste hoidmise eesmärk on pakkuda neile lastele võrdsemaid võimalusi huvihariduses osalemiseks ja huvitegevusega tegelemiseks. 2022. aasta sügiseks oli HEV lastel ja noortel osalusvõimalusi Viljandi linnas 14.

Riikliku lisarahastuse toel on põhilised kitsaskohad LTT valdkond ja HEV lastele suunatud võimalused liikunud tõusvas joones. Viie aastaga on LTT osalusvõimalusi tulnud juurde 17 ning HEV lastele suunatud võimalusi lisandunud 9.

2018. aastal sai Viljandi linn riigilt toetust summas 86 467 eurot, 2019. aastal 62 133 eurot, 2020. aastal 61 081 eurot, 2021. aastal 60 203 eurot, 2022. aastal 55 805 eurot ning 2023. aastal on toetuse suurus eeldatavasti 51 175 eurot.

Selle aasta riigi poolt antava huvihariduse ja –tegevuse kitsaskohtade lahendamiseks mõeldud täpne lisarahastuse suurus selgub siis, kui riigieelarve on vastu võetud.

 

 

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, 435 4755, e-post vilja.volmer-martinson@viljandi.ee


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 800

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 7

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad