Palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega! Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Sekretäri telefon 435 4710

 

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse kohta saate infot SIIT.

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsus tuletab meelde talvise lume- ja libedusetõrje kohustust

01.12.2021

Viljandisse on maha sadanud paks lumikate ning seetõttu tuletab linnavalitsus kinnistuomanikele meelde oma kinnistuga piirneva kõnnitee hooldamise ning katusele koguneva lume ja jää koristamise vajadust.

Ehitusseadustiku ja Viljandi linna heakorraeeskirja järgi on kõnniteega külgneva maatüki omanikud kohustatud oma kinnistuga piirnevat kõnniteed hooldama nii, et jalakäijatele jääks vähemalt 1,1 meetrit takistuseta käimisruumi ja oleks võimalik ohutult liigelda.

Haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas ütles, et hooldustööde tegemise käigus ei tohi aga lund ja jääd sõiduteele paigutada. „Lumi tuleb aga kuhugi ju lükata ja selleks sobib hästi kõnni- ja sõidutee mõtteline piiriala. Kõnnitee ei pea olema äärekivini puhtaks lükatud vaid äärekivi joon võiks olla see koht, kuhu tekib vall nii kõnni- kui sõiduteelt lükatavast lumest. Samuti võib lume ja jää paigutada kõnniteega külgnev haljasalale," sõnas Alas.

Kõnniteedel tuleb kinnistuomanikel teha vastavalt vajadusele ka libedusetõrjet. Selleks võib kasutada pae- või graniidisõelmeid, peent killustikku, liiva ja vajadusel ka soola.

Haljastuse ja heakorra spetsialist lisas, et lisaks kõnniteele on oluline jälgida ka katusele kogunevat lund ja jääd. „Varisemisohtlik lumi või jää tuleb meie heakorraeeskirja järgi kõrvaldada kohtades, kus see muutub liiklejatele või varale ohtlikuks," ütles Alas, „Eemaldada tuleb see kontrollitult. See tähendab, et ohu korral tuleb ala kõigepealt piirata liikumist takistava tähisega ning esimesel võimalusel sealt lumi või jää eemaldada." Ta lisas, et eemaldatud lume või jää võib samuti paigutada kõnni- ja sõidutee piirialale vallina nii, et jääks ka käimisruumi või koguda ja ladustada see oma kinnistul.

Avaliku koha talviste heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella 07.30-ks ja puhkepäeviti kella 8-ks.

Samuti tuleb sõidukite parkimisel arvestada talviste oludega. „Parkida tuleb selleks ettenähtud kohal või oma kinnistul, kindlasti mitte kõnniteel või haljasalal. Peale lumesadu oleks hea, kui tänavad oleksid parkivatest autodest võimalikult tühjad, et sõiduteid saaks paremini hooldada. Kui lund ei saa ära lükata, on tulemus kõigile ebamugav. Seetõttu oleks hea, kui autoomanikud leiaksid selleks ajaks sõidukile koha oma kinnistul," lausus heakorra ja haljastuse spetsialist.

 

Viljandlaste talvise tänavahoolduse meelespea leiab Viljandi linna kodulehelt https://www.viljandi.ee/talvine-tanavahooldus.

 

Lähemalt: haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas, telefon 435 4756


Tartu 2024 veebibänner

Vaktsineerimise võimalused Viljandis

Hea viljandlane!

Viljandis saab end koroonaviiruse vastu vaktsineerida:

  • Perearstikeskuses (etteregistreerimisega)
  • Viljandi Haiglas T-R kell 9 – 15.30 (kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega)
  • Jaanuaris Sakala keskuse igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 16-19

Infot vaktsineerimise kohta saad:

  • oma perearstilt
  • perearsti nõuandeliinilt 1220
  • riigiinfo telefonilt 1247
  • leheküljelt vaktsineeri.ee

 

Hea Viljandi ettevõtja!

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad võimalus kutsuda COVID-19 vaktsineerimist (Pfizer, Spikevax/Moderna) läbi viivad meedikud oma ettevõttesse!

  • minimaalne inimeste arv on 5;
  • võimalik on korraldada ka kordussüstimine.

Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 651

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 11

Registreeritud töötuid: 372

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 112*

Keskmine palk: 1376 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad