Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

18.01.2023 

Kuni 1. veebruarini saab esitada taotlusi Viljandi linna loomestipendiumi, spordistipendiumi ja õpilasstipendiumi määramiseks. Samaks ajaks oodatakse taotlusi ka projektitoetuse 2023. aasta teise taotlusvooru.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus. 

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas. 

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn. Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriigis õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele statuudis nimetatud tingimustest. 

Stipendiumite taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist või teosest, mille teostamiseks stipendiumi taotletakse. 

Samale taotlejale määratakse stipendium kuni kahel korral aastas. 

Stipendiumite statuudid ja viited taotlemise veebikeskkonda leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid

Taotlusankeetide täitmisel tuleb olla hoolikas, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumite puhul ei arutata taotlusi, mille esitaja on varem toetust saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande. 

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida perioodil 1. veebruar – 31. detsember 2023 toimuvale projektile. 

Projektitoetuste taotlemine toimub e-keskkonnas, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst E-Teenused. Lisainfo projektitoetuste taotlemise kohta on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus

 

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, telefon 435 4755, e-post vilja.volmer-martinson@viljandi.ee;

Lähemalt õpilasstipendiumi kohta: haridusspetsialist Riina Viileberg, telefon 435 4764; 5199 9585, e-post riina.viileberg@viljandi.ee


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 800

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 7

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad