Sõidukikaardi taotlemine

Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis:

Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale järgmised dokumendid:

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
  3. taksomeetri kohandamistunnistuse, kui sõidukiga soovitakse teostada taksovedu, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta;
  4. vedaja taksoveoloa numbri, kui sõidukikaarti taotleb teenindajakaardi omaja, kes ei ole ise vedaja.

Enne taotluse esitamist peab sõidukikaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Sõidukikaarti ei anta pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv sõidukikaardi taotluse läbivaatamise eest
Saaja: Viljandi Linnavalitsus
Summa: 20 eurot

Konto nr:
SEB EE021010302005455005 või
Swedbank EE342200221011977969