Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 25.11.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • arvata Viljandi Jakobsoni Kooli töötajate struktuurist välja IT-juhi 1,0 ametikoht;
 • arvata Viljandi Paalalinna Kooli koosseisust välja IT-spetsialisti 1,0 ametikoht,
 • arvata Viljandi Kaare Kooli töötajate struktuurist välja IT-spetsialisti 0,75 ametikoht;
 • arvata Viljandi Kesklinna kooli töötajate struktuurist välja IT-spetsialisti 0,5 ametikohta ja kinnitada haridustehnoloogi 1,0 ametikoht;
 • määrata 2019. aasta IV taotlusvooru spordistipendiumid järgmiselt:
 1. Anette Peltser / Hooaja ettevalmistuslaager Soomes, Rukas. / 400 €;
 2. Mari Moorats / Kristel Mooratsi osalemine võistlustantsu treeninglaagris ja maailmakarikaetapil Ukrainas. / 400 €;
 3. Mariell Paju / Osalemine iluvõimlemise võistlustel. Osalustasude katteks. / 246 €;
 4. Lisann Paju / Osalemine iluvõimlemise võistlustel. Osalustasude katteks. / 246 €;
 5. Kalle Lillemets / Keliis Lillemetsa osalemine rühmvõimlemise MK IV etapil Ungaris. / 500 €;
 • määrata 2019. aasta IV taotlusvooru loomestipendiumid järgmiselt:
 1. Ülo Võsar / Loominguline tegevus kirjanduse valdkonnas / 200 €;
 2. MTÜ Seasaare Näitemängu Selts / Leila Sääliku lavastaja-koolitaja tasu / 900 €;
 3. Maie Roosimaa / Naisrühma Leola 40. aasta juubelikontserdi loomine / 400 €;
 4. Cornelius Igor Uibo / Näitemängu "Proua kadunud ema" lavastamine / 400 €;
 5. Pille Kährik / Loomestipendium Bert Langelerile jõulukontserdi "Hosianna" ettevalmistuseks ja toimumiseks / 100 €;
 6. Klaudia Tiitsmaa / Raamatu illustreerimine / 900 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linnale kuuluvate eluruumide üürimäärad ja üürimäärad koos fikseeritud kõrvalteenustega;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia maantee 16a mitteeluruumi nr M1 enampakkumise korras võõrandamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia maantee 71 eluruumi nr 13 enampakkumise korras võõrandamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia maantee 38 eluruumi nr 406 enampakkumise korras võõrandamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia maantee 32 eluruumi nr 19 enampakkumise korras võõrandamine».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • võtta vastu kinnistu aadressiga Vilja tn 14 detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-003) ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on kruntidel Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 kehtivate detailplaneeringute järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 28.10.2019 korralduse nr 499 alusel teostatud lumepuhuri  võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks Itaalia Värv OÜ ning kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 1560 eurot;
 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 21.10.2019 korralduse nr 491 alusel teostatud Riia mnt  71-13 korteris leiduva vara võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks Martin Mõtus ning kinnitada võitnud pakkumise suuruseks 1241 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2020. aasta eelarve kinnitamine»;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuus ühe õpilase kohta 2020. aastaks;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedade õppekoha majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu eeldatav maksumus kuus ühe lapse kohta 2020. aastaks;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu eeldatav maksumus kuus ühe õpilase kohta (arvestatakse 9 kuud) 2020. aastaks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist