Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 25.05.2020

kinnitati eaka hoolduskuludes osalemine ühel ja eluruumi kohandamine samuti ühel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus ja kultuuriküsimustes määrati 2020. aasta II vooru loomestipendiumid alljärgnevalt:

  • Kristina Libe, 400 eurot käsitsi trükitud tekstiilidest rõivakollektsiooni loomiseks;
  • Katri Smitt, 500 eurot vabagraafiliseks loometööks;
  • Hannes Egmond Ivask, 400 eurot heliloome produtseerimiseks

 

  • kinnitati Sakala Keskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasude määrad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustest otsustati eraldada linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse IT-teenistusele 29 740 eurot IT-arendustöödeks sealhulgas tulemüüri ja tarkvarade uuendamiseks ning internetiühenduste ja kaugtöövõimaluste parendamiseks.

Lähemalt: IT-teenistuse juht Riho Nõmmeste, telefon 520 3887

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

kinnitada FIE Sulev Ilvese poolt koostatud töö „Lasteaia laiendamise ehitusprojekt" aadressil A. Maramaa puiestee 6 ja anda ehitusloa taotlejale Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingule ehitusluba ehitise laiendamiseks;

 

  • nõustuti nimelise pingi paigaldamisega Aarne Kõivule aadressil Viljandi Vaksali 4. Nimelise pingi paigaldamise eest tasuda taotlejal linnavalitsusele Eesti eelmise kalendriaasta keskmise brutokuupalga suuruse summa 1407 eurot. Pingi aluse ehitamise, pingi paigaldamise ja korrashoiu korraldab Viljandi Linnahooldus. Taotluse pingi paigaldamiseks esitas Jaanus Kaasik Viljandi Maadlusklubi Tulevik nimel ja pink paigaldatakse Viljandi Linnavolikogu 20.06.2019 määruse nr 51 „Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted"  ja  esitatud avalduse alusel.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes otsustati sõlmida Viljandi linnale kuuluvate hoonestamata kinnistute aadressidega Tuisu tänav 12, Tuisu 8, Tuisu 10 ja Vaikuse 13 tasulise hoonestusõiguse seadmise lepingud. Järveotsal on 49-st hoonestamata kinnistust 25 koormatud tasuliste hoonestusõigustega;

  • kinnitati vara võõrandamise enampakkumise tulemus.

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Istungi ülevaate koostas

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja