Pressiteated

« Tagasi

Viljandi linnavalitsuse istungil 20.04.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • panustada projekti "Kodud tuleohutuks" täiendavalt 549,90 eurot.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766


Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • mitte korraldada 2020. aastal Viljandi Hansapäevasid. Teise poolaasta kultuurisündmuste toimumine otsustatakse juunis, kuid mitte enne eriolukorra lõppu;
 • kuulutada välja Viljandi Noortevolikogu projektikonkurss.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763


Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • lubada linna allasutustel peatada üüriarvete esitamine allüürnikele kuni eriolukorra lõpuni juhul, kui eriolukorra meetmetest tulenevalt pole võimalik rendipindasid kasutada;
 • peatada A.G.M. Kaubandus OÜ-le (spordihoone kohvik) üüriarvete esitamine kuni eriolukorra lõpuni.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752


Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks;
 • anda nõusolek detailplaneeringu järgseks katastriüksuste Reinu tee 48, Riia mnt 58, Riia mnt 58a ja Reinu tee 50 piiride muutmiseks. Piiride muutmisega moodustatakse kaks uut katastriüksust, Reinu tee 48 ja Reinu tee 50, mille sihtotstarbed on vastavalt tootmismaa ja ärimaa;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Pirni tn 19 kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739


Majandusküsimustes otsustati:


 • võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Viljandi Linnahooldusele kuuluv laadur AVANT (2015.a. väljalase, reg. nr 7386TE, diisel) alghinnaga 15 000 eurot;
 • tunnistada riigihanke "Viljandi linna tänavakatete remonditööd" edukaks pakkumuseks:
 1. osas Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumus, mis kogus suurima väärtuspunktide summa (92,90 väärtuspunkti). Pakkumusekohased maksumused on: pindamistööde komplekshind 94 630 eurot, kaevupäise reguleerimise ühikhind 195 eurot/tk ja kapepäise reguleerimise ühikhind 125,00 eurot/tk. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks;
 2. osas Asfaldiproff OÜ pakkumus asfalteerimistööde komplekshinnaga 35 250 eurot, millele lisandub käibemaks;
 3. osas OÜ ÜLE pakkumus, mis kogus suurima väärtuspunktide summa (90,94 punkti). Pakkumusekohased maksumused on: pindamistööde komplekshind 5680 eurot, kaevupäise reguleerimise ühikhind 310 eurot/tk ja kapepäise reguleerimise ühikhind 280 eurot/tk. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771


Istungi ülevaate koostas:

Johan-Kristjan Konovalov

Viljandi Linnavalitsus

Avalike suhete spetsialist

5669 7042