Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 18.05.2020

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • määrata 2020. aasta II taotlusvooru spordistipendium 300€ Anette Peltserile treeninglaagris osalemiseks.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

  • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine alghinnaga 12 000 eurot Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Vaksali tn 20 eluruum nr 6A, mis koosneb 229/3608 mõttelisest osast kinnisasjast ja eriomandi eluruumist nr 6A üldpinnaga 22,90 m²;
  • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine alghinnaga 30 000 eurot Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Valuoja pst 17, eluruum nr 27, mis koosneb 406/20057 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosa eluruumist nr 27 üldpinnaga 40,60 m².

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • võtta vastu Ploomi tn 11 detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2018-013);
  • anda nõusolek Viljandi linnas asuva C. R. Jakobsoni tn 79 kinnistu jagamiseks kaheks kinnistuks detailplaneeringut koostamata.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Vaikuse tänav 15 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Ülo Olderiga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 25 344 eurot;
  • anda SA Tartu Ülikooli Kliinikumile tasuta kasutusse Viljandi linnas kinnistul aadressiga Turu tn 14 maa-ala pindalaga ca 25m² mammograafiabussi parkimiseks. Maa antakse kasutusse 22.05.2020 – 27.05.2020 ja 09.10.2020 – 31.10.2020;
  • anda Northmen Cafe OÜ kasutusse Tartu tänava maa-ala pindalaga ca 25m² (2,5x10 m), mis paikneb kohviku Northmen ees oleval parkimisalal. Maa-ala kasutatakse kohviku hooajalise laiendusena, kuhu paigaldatakse neli välilauda koos toolide ja päikesevarjudega ajavahemikul 23.05.-13.09.2020.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

  • anda FIE Kaljo Toile taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist