Pressiteated

« Tagasi

Viljandi linnavalitsuse istungil 13.04.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • eakate hoolduskuludes mitteosalemine;
 • lapse paigutamine asendushooldusteenusele;
 • volituse andmine lapse nimel asjade ajamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • pikendada SA Viljandimaa Hoolekandekeskusega sõlmitud Lastekodu 6, Viiratsi hoonete tasuta kasutamise lepingut kuni 31.12.2030;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 17.02.2020 korraldusele nr 73 läbi viidud avalik konkurss „Viljandi Kunstikoolile ruumide üürimine" nurjunuks ning volitada kinnisvara haldusametit alustama Vexoren OÜ-ga üürilepingu tingimuste osas läbirääkimisi.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Projektikoda OÜ poolt koostatud töö nr 2020-01-03 „Viljandis kinnistule Uku tn 19 rajatava ühepereelamu eelprojekt" aadressil Uku tänav 19 ja anda ehitusloa taotlejale Projektikoda OÜ ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada OÜ Kolm Pluss Üks poolt koostatud töö nr 261 „Vaikuse eramu" aadressil Vaikuse tänav 28 ja anda ehitusloa taotlejale Gert Gurievile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kehtestada Viljandis kinnistu Kreegi tn 15 detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2018-009);
 • algatada kinnistu aadressiga Tallinna tänav 41 detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • algatada Viljandi linna jäätmekava 2021 – 2026 koostamine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu "Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord".

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda FIE Andres Kangrole taksoveoluba tähtajatult;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu "Viljandi Linnavolikogu 28.09.2007 määruse nr 57 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" täiendamine".

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042