Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 09.12.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2020. aasta I taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda / Projekti „Puuetega inimeste terviselaager" elluviimine / 670 €;
 2. Tartu Ülikool / Projekti «Väärikate ülikool» elluviimine / 1350 €;
 3. SA Tartu Ülikooli Kliinikum / Projekti «Sakala Keskuse doonoripäevad» elluviimine / 600 €;
 4. MTÜ Viljandimaa Singel / Projekti «Fotoringi tegevuse arendamine» elluviimine / 267 €;
 5. MTÜ Töötoad / Projekti «Traditsiooniline suvelaager» elluviimine / 783 €;
 6. MTÜ Vinger / Projekti «Oleme kõik osa meie ajaloost ja kultuurist» elluviimine / 330 €;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • loa andmine asendushooldusteenusel viibiva lapse ajutiselt perekonda andmiseks;
 • isikliku abistaja teenuse osutamine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kehtestada Viljandi Linnaraamatukogus 16. – 31. detsembrini 2019 viivisevaba periood.

Lähemalt: haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2019. aasta III alaeelarvete muutmine.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Rohekalda Aiand OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Turu tänav 14 maa pindalaga 30 m². Maad kasutatakse jõulukuuskede müügiplatsina 14.12.2019 - 23.12.2019;
 • anda Janek Taime kasutusse kinnistul aadressiga Turu tänav 14 maa pindalaga 30 m². Maad kasutatakse jõulukuuskede müügiplatsina 19.12.2019 - 23.12.2019;
 • kinnitada hooajaliste müügikohtade arv ja paiknemine Viljandi linna kvartalis nr 141.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist