Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.07.2020

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Sillad MTÜ-le projektitoetuse andmise otsuse sõnastust: toetuse eesmärk on Viljandi Gümnaasiumi Öölaulupeo korraldamine;
 • anda nõusolek avaliku ürituse 91. Suurjooks ümber Viljandi järve korraldamiseks Viljandi Spordikeskusele 1. augustil kell 7.00 – 21.00 linnastaadionil ja Viljandi järve ümbruses. Korraldaja on kohustatud tagama kõigi riiklikult kehtestatud viiruse COVID-19 levikuga seotud piirangute täitmise. Juhul, kui riiklikud piirangud ei võimalda sündmuse korraldamist loal märgitud tingimustel, kaotab avaliku ürituse korraldamise luba kehtivuse.

Lähemalt: haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba Kermo Saarele  kuuluvale hoonele aadressil Mooni tänav 11;
 • kinnitada Decoland OÜ poolt koostatud töö nr 20051 „Viljandi Kesklinna kooli seiklusraja projekt" aadressil Uueveski tee 1;
 • anda nõusolek Viljandi linnas asuva Kanepi tn 15 kinnistu jagamiseks kaheks kinnistuks detailplaneeringut koostamata;
 • kehtestada Viljandi maakond, Viljandi linn, kvartal nr 207, krunt nr 6 Ploomi tn 11  detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2018-013).

Lähemalt: juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada konkursi ,,Kaunis Viljandi 2020" läbiviimisega seotud toimingute tegemiseks komisjon koosseisus: esimees Age Alas (haljastuse ja heakorra spetsialist), komisjoni liikmed: Monika Vestman (kultuuriväärtuste spetsialist), Kristi Kangilaski (linnakunstnik), Villem Kutti (keskkonnaspetsialist), Andrus Teider (konkursi „Kaunis Viljandi 2019" peapreemia saaja);
 • muuta kinnistu aadressiga Mooni tn hoonestamiseks sõlmitud hoonestusõiguse lepingut ja  määrata hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitise püstitamise hiliseimaks tähtajaks 31.12.2022;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Mooni tänav 15 tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks;
 • tunnistada riigihankel „Tee-ehituslikud objektid" edukaks järgmised pakkumused:
 1. osas AS TREF pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 74 800,40, millele lisandub käibemaks.
 2. osas OÜ TAVT pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 32 750,00 eurot, millele lisandub käibemaks.
 3. osas Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 51 360,13 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • korraldada riigihange „Viljandi Kesklinna Kooli Carl Robert Jakobsoni tänav 42a õppehoone ehitustööd".

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda FIE-le Endel Mikk taksoveoluba tähtajatult;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Tallinna tänava ja Uue tänava kinnistu koormamiseks reaalservituudiga kinnistu Tallinna tn 24 kasuks. Servituudiga antakse valitseva kinnisasja igakordsele omanikule õigus korraldada servituudialal parkimist. Servituut on tasuta ja selle tähtajaks on 25 aastat.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist