Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 01.06.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • anda volitus lapse nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Lapsele ja last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise kord";
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Sotsiaalteenuste määruste muutmine".

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korraldust nr 575 „2020. aasta I vooru kuluurivaldkonna projektitoetuste määramine" seoses eriolukorrast tingitud sündmuste toimumisaegade muutusega;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korraldust nr 576 „2020. aasta I vooru noorsootöö valdkonna projektitoetuste määramine" seoses eriolukorrast tingitud sündmuse toimumisaja muutusega;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 574 „2020. aasta I vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine" seoses eriolukorrast tingitud sündmuste toimumisaegade muutusega.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule teiseks lugemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Diana Vene Architects OÜ poolt koostatud töö nr AE-03-2019 „Vaikuse tänav 24 eramu põhiprojekt" aadressil Vaikuse tänav 24 ja anda ehitusloa taotlejale Diana Vene Architects OÜ ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda kasutusluba Viljandi linnale kuuluvale hoonele aadressil Riia maantee 30 (Krõllipesa lasteaed, Mängupesa õppehoone);
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Musta tee 26 püstitatava abihoone ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • võtta vastu Viljandi linn, Uku tn 11 kinnistu detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-008) ja korraldada selle avalik väljapanek.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange „Tee-ehituslikud objektid" (viitenumber 223737);
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Männimäe jalgpallihalli projekteerimis-ehitustööde ostmiseks";
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi jäätmejaama projekteerimisteenuse tellimiseks";
 • kinnitada 2020. aasta Viljandi linna tänavate pindamistööde kava;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Vaikuse põik 4 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Vassili Sinkoviga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 21 768 eurot;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Vaikuse põik 6 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Maire Vesingiga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 27 456 eurot;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 9 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Laureen Teenindus OÜ-ga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 17 160 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine", eesmärgiga võõrandada hoonestusõigusega koormatud kinnistu Hiie pst 8 koos selle oluliste koostisosade ja päraldistega ning kõigi õiguste ja kohustustega hoonestajatele Ahti Mikkorile ja Kristi Mikkorile.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Leola 12a hoone energiatõhusaks muutmiseks";
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine", eesmärgiga kinnitada investeeringutoetuse taotlemiseks Viljandi linna projektide nimekiri järgmiselt:
 1. Tallinna tänava rekonstrueerimine;
 2. Viljandi Huvikooli tehnikaringide ruumide rekonstrueerimine (Paala tee 46, Viljandi);
 3. Viljandi Männimäe jalgpallihalli projekteerimine ja ehitamine.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist