Pressiteated

« Tagasi

Selgunud on Viljandi linna aasta õpetajad

Viljandi linna tunnustuse pävinud aasta õpetajad on Henri Pärtel, Maila Visnap, Maret Tomson ja Tonio Tamra.

 

Aasta noor õpetaja Henri Pärtel on Viljandi Paalalinna kooli I koolistme klassiõpetaja. Ülesannete koostamisel ja õpioskuste kujunemisel arvestab ta alati õppijate eripära. Ta on olnud tugiisik erivajadustega õpilasele.

Lapsevanemad on andnud talle üksmeelselt väga hea ja kiitva tagasiside. Tema klassi õpilastest lõpetas 1/3 I kooliastme kiitusega. Kolleegidele on ta innustav kaaslane ka koolivälises tegevuses.

 

Aasta õpetaja Maila Visnap juhib Jakobsoni koolis loodusainete õpetajate ainesektsiooni ning korraldab füüsika ja loodusainete nädalaid ja loodusajakirjade viktoriini. Samuti on ta tubli klassijuhataja

Maila Visnap on heas mõttes sekkuja – talle lähevad korda kõik koolitööd puudutavad valdkonnad, kus nii sõna kui teoga kaasa aitab.

Lisaks sellele on Visnap füüsikaülesannete lahendamise võistluse peakorraldaja, juhib füüsikaõpetajate ainesektsiooni, korraldab õppepäevi õpetajatele ja olümpiaade õpilastele. Ta on MTÜ Taibukate Teaduskool asutajaliige ning kuulub selle juhatusse.

Samuti kuulub Visnap vabariiklikku ainenõukokku ning osales uue ainekava väljatöötamisel.

Õpilased on Maila Visnapit kirjeldanud kui mõistvat, hoolivat, tähelepanelikku ja hea huumorimeelega õpetajat, kes aitab alati kui vaja. Tema ainetunnid on huvitavad, ta tunneb huvi õpilaste tegemiste vastu ka väljaspool kooli ja ei unusta õpilasi heade soorituste eest kiita.

 

Tänavusel teeneka õpetaja aunimetuse laureaadil Maret Tomsonil on õpetajastaaži 54 aastat. Sellest 42 aastat on ta õpetanud muusikaajalugu Viljandi Muusikakoolis. Ta kasutab õpilasi motiveerivaid töövõtteid, tunneb huvi iga õpilase ja kogu koolipere käekäigu vastu. Kolleege nõustades oskab vältida teravusi, jäädes asjatundlikuks ja täpseks. Ta organiseerib ja lööb kaasa väga erinevatel sündmustel.

Maret Tomson on olnud 25 aastat Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (endine Viljandi Kultuurikolledž, Viljandi Kultuurikool) muusikaajaloo õppejõud. Tema eestvedamisel on sündinud heliloojate elulugu ja loomingut tutvustavad muusikalised teatrilavastused. Eelmisel õppeaastal lavastas ta kontsertetenduse Tšaikovskist.

Maret Tomson on üks olulisemaid muusikaajaloo aine arendajaid Eestis. Ta on mitmete muusikaajaloo õpikute autor, mille järgi õpetavad juba aastakümned kõik Eesti muusikakoolid. Ta on koostanud õppeotstarbelisi CD–plaate ning korraldab muusikalisi ekskursioone nii Eestis kui väljasmaal.

Tomson on üleriigilise muusikaajaloo teemalise arutelupäeva eestvedaja. Ta on suutnud sütitada õpilaste huvi oma aine vastu ning paljud tema õpilased on läinud samas valdkonnas edasi õppima.

 

Aasta haridusasutuse juht, Viljandi Muusikakooli direktor Tonio Tamra on paljude sõnul mees nagu orkester. Ta on pidevalt areneva ja uueneva muusikakooli, Tartu Ülikooli innovatsioonikooli direktor, kes ei jää kõrvale ühestki kooli tegevust puudutavast sündmusest.

Kooli tegevustest andis ülevaate veebruarikuus toimunud Viljandi Muusikakooli 70. aastapäeva kontsert, mille korraldamises oli Tamral keskne roll.

Tema juhitud muusikakooli õpilased ja kollektiivid on pälvinud mitmeid üleriigilisi tunnustusi.

Tamra oli tänavusuvise Viljandimaa laulu- ja tantsupeo üks kunstilisi juhte ning 35. rahvusvaheliste hansapäevade avatseremoonia muusikajuht.

 

Reedel, 2. oktoobril kell 16 korraldavad Viljandi Maavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Viljandimaa Haridustöötajate Liit ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit Sakala Keskuses ühiselt tänusündmuse «Viljandimaa õpib ja tänab». Seal tunnustatakse nii Viljandi linna aasta õpetajaid kui ka Viljandi maakonna parimaid haridus- ja noorsootöötajaid.

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti peaspetsialist Katrin Mändmaa, telefon 43 54 762, e-post katrin.mandmaa@viljandi.ee