Pressiteated

Viljandis astus ametisse uus linnavalitsus, linnapeana jätkab Ando Kiviberg

Neljapäeval toimunud linnavolikogu istungil valiti linnapeaks tagasi Ando Kiviberg, kelle koduerakonna IRL-i fraktsioon sõlmis kolmapäeval koalitsioonilepingu Eesti Reformierakonnaga.

Koolitus «Töölepingud ja töösuhted, praktilised näpunäited»

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon alustas märtsikuus uue koolituste sarjaga mis on suunatud eelkõige väikeettevõtjaile.

Neljapäeval on veteranipäeva puhul Eestis lipupäev

Neljapäeval, 23. aprillil on veteranipäeva puhul Eestis lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu võivad heisata ka...

Suur hansapidu toob Viljandisse rahvusvahelise kunstifestivali

Rahvusvaheliste Hansapäevade raames toimub Viljandis üle-Euroopaline kaasaegse kunsti festival HANSEartWORKS, mis toob rohkem kui nädalaks kokku viie riigi tegevuskunstnikud.

Vaksali tänaval on liiklus kahel päeval häiritud

Käesoleva nädala teisipäeval ja kolmapäeval on liikluseks suletud Vaksali tänav Kaalu ja Vabaduse platsi vahelisel lõigul. OÜ Suja Ehitus teostab spordihoone esisel sõiduteel sajuveekanalisatsiooni...

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.04.2015

Sotsiaalküsimustes otsustati: sotsiaaltoetuste eraldamine; eaka hoolduskuludes osalemine; raske puudega lapsele lapsehoiuteenuse osutamine; vaide mitterahuldamine. ...

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.04.2015

Sotsiaalküsimustes otsustati: hoolduse lõpetamised; eaka hoolduskuludes osalemine. Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766 Rahandusküsimuste ...

Müügikohtade paigaldamiseks linnaruumi kehtivad uued reeglid

Tänavu kevadest kehtivad Viljandi linnas uued reeglid müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamiseks.

Linna kodulehelt saab infot kaevetööde kohta

Viljandi linna kodulehel on üleval kaart, mis võimaldab tutvuda erinevate linnas toimuvate kaevetöödega.

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.04.2015

Toimus AS Viljandi Veevärk nõukogu koosolek, kus otsustati: jääda seisukohale mitte osta OÜ-d Viiratsi Veevärk tervikvarana; Viljandi Linnavalitsus volitab AS-i Viljandi Veevärk...

Maramaa võistluse parimaid oodatakse vastuvõtule

Viljandi linna aukodaniku ja legendaarse linnapea August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse võitjaid oodatakse raekotta linnapea vastvõtule esmaspäeval, 6 aprillil kell 15.00

Ettevõtjaid oodatakse taas ümarlauale

Viljandi Linnavalitsus kutsub kõiki linna ettevõtjaid ühise laua taha 9. aprillil kell 15.00 kohvikus Harmoonia, et arutada valmisolekut rahvusvahelisteks hansapäevadeks.

Viljandi Linnavalitsuse istungil 30.03.2015

Sotsiaalküsimustes otsustati: sotsiaaleelarvest laste toitlustamise toetuste määramine; sotsiaaleelarvest toetuste määramine; eakate hoolduskuludes osalemine. Lähemalt:...

Aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu algab 30. märtsil

Selleks, et ettevõtmisega saavutada hea tulemus, on vajalik väga täpselt jälgida aia-ja haljastusjäätmete kogumiseks etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri...

Viljandi Linnavalitsuse istungil 23.03.2015

Sotsiaalküsimustes otsustati: hoolduse seadmised, hooldaja määramised ja hoolduse lõpetamised; Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766 ...

Viljandi Linnavalitsuse istungil 16.03.2015

Sotsiaalküsimustes otsustati: määrata lasteaias toitlustamise toetus vastavalt korraldusele; maksta ühekordset toetust vastavalt korraldusele; määrata vähekindlustatud perede...

Kesklinnas algasid mai keskpaigani kestvad torutööd

Alates 9. märtsist teostatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöid Lossi, Oru ja Posti tänavatel.

Viljandi Linnavalitsuse istungil 09.03.2015

Sotsiaalküsimustes otsustati: hoolduse seadmised, hooldaja määramised ja hoolduse lõpetamised; lapsetoetuse maksmine; puudega lapsele hooldajatoetuse maksmine. Lähemalt:...

Tartu tänaval algavad torutööd

Alates 10. märtsist kuni 10. aprillini on liikluseks suletud Tartu tänava lõik Mäe tänavast Aasa tänavani.

Viljandi kutsub pidutsema koos Euroopa hansalinnadega

Eestimaa kultuurisuvi saab vägeva avalöögi 4.-7. juunil, kui Viljandis toimuvad 35. Rahvusvahelised Hansapäevad, mis toovad kokku ligi 80 hansalinna ning kümneid tuhandeid külastajaid.