Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Kirjeldus:
Jäätmevaldajal on õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamist, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- ja äritegevus või muu tegevus.
 
Viljandi Linnavalitsuse majandusametil on õigus vabastada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras tähtajaliseks perioodiks tema põhjendatud taotluse alusel.
 
Vabastus antakse erandkorras, mistõttu tuleb jäätmevaldajal vabastamist võimaldavad asjaolud tõendada.
 
Kui taotlus ei vasta nõuetele, nt ei ole esitatud tõendeid, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib taotluse jätta läbi vaatamata. Nõuetekohaselt esitatud taotlusele vastatakse vabastamise/mittevabastamise otsusega 30 päeva jooksul ning see saadetakse nii taotleja e-posti aadressile kui ka jäätmevedajale.
Õigusaktid:
Vastutaja:

Villem Kutti

villem.kutti@viljandi.ee 

435 4718, 5865 0636

 

Vajalikud sammud:
  • Taotlus esitatakse läbi e-teenuste SIIT

või

  • Paberkandjal taotluse esitamiseks prindi see välja SIIT   ning saada või too see linnavalitsusse Johan Laidoneri plats 5, 71010 Viljandi
Vajaminevad dokumendid:

Taotlusele lisatakse:

  • Volikiri, kui taotleja ei ole kinnistu omanik
  • Tõend elektrienergia mittetarbimise kohta taotluse esitamise kuupäevast alates viimase kolme kuu kohta
  • Tõend vee mittetarbimise kohta taotluse esitamise kuupäevast alates viimase kolme kuu kohta