Viljandi kesklinna ehitustööd

15.01.20

2020. aasta kevadel algavate ehitustööde käigus saavad uue ilme Vabaduse plats, Tallinna tänav Tasuja puiestee ja Tartu tänava vahelisel lõigul, Vaksali tänav Tallinna ja Hariduse tänava vahelisel lõigul, Tasuja puiestee, Vabaduse plats 4 parkla ja Vana-Vaksali tänav. Lisaks lammutatakse Vabaduse plats 6 hoone.

Ehitustööde teostaja leidmiseks korraldati riigihange (viitenumber 213989) Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimine. Hankeleping eduka pakkuja sõlmitakse jaanuarikuu jooksul.

Ehitustööde maksumus on 3,1 miljonit eurot.

Ehitustööde ala:

Pos 1

 • Vabaduse plats 
 • Tallinna tn – Tasuja tn ristist kuni Tartu tn-ni 
 • Vaksali tn Kaalu tn-st kuni Tallinna tn-ni 
 • Tasuja pst

Pos 2 Vabaduse plats 4 parkla   koos juurdepääsuteega 

Pos 3 Vaksali tn Hariduse tn ristmikust kuni Kaalu tn-ni 

Pos 4 Vana–Vaksali tn Paala tn ringristmikust kuni Hariduse tn. ristmikuni 

Vabaduse plats 6 lammutustööd, peaksid olema lõpetatud 20.07. Kui ei jõuta, tagatakse ohutus folgi ajaks.

Lõplik tööde graafik täpsustub pärast ehitustööde lepingu sõlmimist.

 

Projekt: «Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine»

 • Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks. 
 • Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €
 • Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021
 • Projekti tulemusnäitajateks on:
  • Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
  • Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.
 • Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti aluseks on Viljandi peatänava ja linnaruumi arhitektuurivõistluse võidutöö TASA SÕUAB". Arhitektibüroo: AT Home OÜ. Arhitektid: Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre, Taavi Kuningas ja Mihkel Urmet.