UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Back

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.06.2022

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta III taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetus MTÜ Singel Kodule, projekti nimi  on Kogemusõpe psüühilise erivajadustega inimestele – võimalus parandada elukvaliteeti, projekti maksumus on 1017 eurot.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda avaliku sündmuse korraldamise luba Sakala Keskusele Viljandi linna jaanitule korraldamiseks 23. juunil 2022 kell 20.00 – 24. juuni 2022 kell 02.00; toimumiskoht – Viljandi järve rand; prognoositav osavõtjate arv – kuni 1000;
 • anda Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriseltsile Kaevumäe rendi osaline vabastus Eesti Ingerisoomlaste XXXI laulu- ja tantsupeo läbiviimiseks 2. juulil.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 

 • kinnitada INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ poolt koostatud töö „ ROHELINE tn 7 KINNISTU ÄRIHOONE EHITUSPROJEKT " eelprojekt aadressil Roheline tn 7 (Ärihoone, ehitisregistri kood 121382028) ning anda ehitusloa taotlejale INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;

 

 • kinnitada Reshape OÜ poolt koostatud töö„ LADU-OLMEHOONE JA TOOTMISHOONE LAIENDAMISE EHITUSPROJEKT " eelprojekt aadressil Planeedi tn 8 (ladu-olmehoone, ehitisregistri kood 112028210) ning anda ehitusloa taotlejale Reshape OÜle ehitusluba ehitise laiendamiseks;

 

anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks:

 • Paisu tänav (katastriüksuse tunnus    89701:001:0287, registriosa nr 4728250) kasutusõiguse ala pindala 167 m2, elektri maakaablite kasutusõiguseks.
 • Uus tänav (katastriüksuse tunnus 89701:001:0159, registriosa nr 390450) kasutusõiguse ala pindala 37 m2, elektri maakaablite kasutusõiguseks.
 • Tartu tänav (katastriüksuse tunnus 89701:001:0166, registriosa nr 1718750) kasutusõiguse ala pindala 1400 m2, elektri maakaablite kasutusõiguseks.
 • Carl Robert Jakobsoni tänav T2 (katastriüksuse tunnus 89701:001:0162, registriosa nr 390450) kasutusõiguse ala pindala 241 m2, elektri maakaabli kasutusõiguseks.
 • Luha tänav (katastriüksuse tunnus 89712:005:0021, registriosa nr 4241250) kasutusõiguse ala pindala 25 m2, elektri maakaabli kasutusõiguseks.
 • Roo tänav (katastriüksuse tunnus 89712:004:0017, registriosa nr 4275950) kasutusõiguse ala pindala 494 m2, elektri maakaablite kasutusõiguseks.
 • Kösti (katastriüksuse tunnus 89712:005:0005, registriosa nr 2656339) kasutusõiguse ala pindala 461 m2, elektri maakaablite ja komplektalajaama kasutusõiguseks.
 • Supeluse (katastriüksuse tunnus 89713:003:0033, registriosa nr 2656439) kasutusõiguse ala pindala 223 m2, elektri maakaabli kasutusõiguseks.
 • Järve tänav (katastriüksuse tunnus 89713:003:0052, registriosa nr 4205250) kasutusõiguse ala pindala 209 m2, elektri maakaabli kasutusõiguseks.
 • Männi tänav (katastriüksuse tunnus 89701:001:0157, registriosa nr 270450) kasutusõiguse ala pindala 56 m2, elektri maakaabli ja elektrikilbi kasutusõiguseks.

 

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda Kodukohvik OÜ kasutusse Tartu tänav 1 esisel kõnniteel maa-ala pindalaga umbes 20 m².  Maa-ala kasutatakse laudade ja toolide paigaldamiseks, kus Kodukohvik OÜ pakub hoones asuva kohviku menüüd. Kõnniteel liikujale peab jääma laudade kõrval vaba ruum vähemalt 1,2 m. Kodukohvik OÜ on kohustatud tagama heakorra kasutusse antaval ja sellega külgneval maa-alal. Maa-ala antakse kasutusse perioodiks 20.06.2022 – 01.11.2022. Maa kasutamise hind kasutusse antaval perioodil on 364,50 eurot. Kuna tegemist on toitlustuskoha välilaiendusega, antakse maa-ala kasutusse tasuta;

 

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel Viljandi Linnavalitsuse haldusametile 45 719 eurot Viljandi järve rannas asuva rotundi lammutamiseks ning rotundile viiva käigusilla ja sõudeellingu käigusilla remontimiseks. Tegemist on suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamisega;
 •  
 • anda nõusolek hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga;

 

 • kinnitati Riigihanke „Viljandi Kesklinna Kooli kunstimaja ventilatsioonisüsteemi ehitamine  ja muud ehitustööd otsused alljärgnevalt:

1.         Tunnistada riigihanke „Viljandi Kesklinna Kooli kunstimaja ventilatsioonisüsteemi ehitamine ja muud ehitustööd" vastavaks ettevõtja osaühing Silindia Ehitus esitatud pakkumus.

2.         Tunnistada riigihanke edukaks pakkujaks osaühing Silindia Ehitus esitatud pakkumus kui ainuke pakkumus. Pakkumuse maksumuseks on 144 414.00 eurot, millele lisandub käibemaks.

 

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post andres.magi@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes kinnitati riigihanke „Arvutikomplektide kasutusrent" otsused alljärgnevalt:

 1. Tunnistada riigihanke osas 1 „Lauaarvutite komplektide kasutusrent" edukaks pakkujaks OIXIO AS pakkumus maksumusega 67 568.77 eurot. Summale lisandub käibemaks.
 2. Tunnistada riigihanke osas 2 „Sülearvutite komplektide kasutusrent" edukaks pakkujaks Digistep OÜ pakkumus maksumusega 73 254.60 eurot. Summale lisandub käibemaks.

 

Lähemalt: Riho Nõmmeste, IT-teenistuse juht, telefon 520 3887, e-post riho.nommeste@viljandi.ee

 

 


INFO

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 751

Pindala: 14,65 km2

Sünnid juulis: 9

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad