Teated

 

Viljandi ordulinnuse külastuskeskkonna arhitektuurivõistlus

Väljakuulutamise kuupäev:25.04.2023
Võistlustööde esitamise tähtaeg:05.07.2023 16:00

 

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on Viljandi keskaegse ordulinnuse külastuskeskkonna arendamiseks tervikliku ruumilise lahenduse leidmine, et muuta linnuseala kasutatavamaks, mitmekesisemaks ja ajaloolist pärandit rõhutavamaks avalikuks ruumiks. Võistlust korraldab Viljandi LV, kaaskorraldaja on EAL.

Tutvu arhitektuurivõistluse täpsemate tingimustega: https://bit.ly/3Vl1XII

 

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Muinsuskaitseamet valmistab ette Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal uut kaitsekorda, kaasates protsessi kohaliku omavalitsuse, linnaelanikud ja valdkonna eksperdid. Seni kehtivast muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest. Kaitsekorra koostamisel inventeeritakse muinsuskaitsealal asuvad hooned, selle käigus määratakse hoonete kaitsekategooriad. Tööde tegemise piirangud hakkavad sõltuma konkreetse hoone kaitsekategooriast, mis paljude hoonete puhul tähendab väiksemaid piiranguid ja vähem kooskõlastusi.

Esialgseid inventeerimistulemusi ja uue kaitsekorra põhimõtteid tutvustatakse avalikul koosolekul 2021.aasta sügisel.

Muinsuskaitseameti kodulehel on olemas Viljandi kaitsekorra koostamist kajastav leht ja seda täiendatakse jooksvalt:

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/viljandi-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine

Lähem informatsioon kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestmanilt (tel 435 4742, 51 993 379), monika.vestman@viljandi.ee .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatsioon

Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametis teeb igas ametile pandud tegevusvaldkonnas (üldplaneeringutegevus, detailplaneeringutegevus, arhitektuuritaseme tagamine, ehitusjärelevalve, muinsuskaitse, linnakujundus, maakorraldus) toiminguid üks ametiisik. Arhitektuuriameti teenistujate asendamine võimaliku huvide konflikti korral ei ole ameti väikese koosseisu juures iga kord võimalik asendajale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele vastava teise ametiisiku puudumise tõttu.