Tänava sulgemise loa taotlemine

24/01/24
Kirjeldus:

Luba üldkasutatavate tänavate, väljakute, parkide ja haljasalade osaliseks või täielikuks ajutiseks sulgemiseks avalike ürituste, ehitus- ja remonditööde vms. läbi viimiseks.

Loa
andmine:                   

Kaeveloa väljastab taristu- ja heakorrateenistus kolme tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase sulgemisloa taotluse esitamise päevast ning kui sulgemine on põhjendatud.

Maksumus:   

Tänava sulgemise eest tuleb tasuda vastavalt Viljandi Linnavolikogu määrusele. Loa väljastamine on tasuta.

Õigusaktid:
Vastutaja:    

projektijuht Claid Ježov, tel. 5787 6914, e-post: claid.jezov@viljandi.ee

Taotlemine:

Taotlus esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat sulgemist. Taotlusele  lisada vastavad kooskõlastused ning liikluskorralduse muutumisel liiklusskeem.

Taotlus esitatakse läbi iseteeninduskeskkonna Spoku.