Laagris osalemise toetamine

 

Laste laagris osalemise osalustasude katmise fondi eesmärk oli suurendada Viljandi linna laste ja noorte laagrites osalemise võimalusi. 

Elame hetkel kriiside ajal, mis mõjutavad oluliselt nii perekondade majanduslikku olukorda kui ka perede ja laste vaimset tasakaalu. Leiame, et üks võimalus lastel vaimse pinge maandamiseks on osalemine laagrites. Seepärast aitame peredel katta laste laagrisse saatmise kulusid.

Ühele lapsele katame ühe laagri osalustasu, maksimaalselt 50 euro ulatuses.

 

FOND ON SULETUD.

2022 aastal aitasime laagri osalustasu katta 242 lapsel kogusummas 11998 eurot.