« Back

Viljandi linna 2021. aasta eelarve

Viljandi linnaeelarve info ja erinevate näitajate tabelid ning graafikud leiate ka
2022. a 
andmeväravast (vt vasakul menüüs).

 

Lühiülevaade 2022. a algsest eelarvest

 

KEHTIV EELARVE

Linnavalitsuses kinnitatud alaeelarved

Viljandi linna 2022. aasta alaeelarvete I muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 27.06.2022 määrus nr 8)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

 

Viljandi linna 2022. aasta alaeelarvete kinnitamine
(Viljandi Linnavalitsuse 07.02.2022 määrus nr 2)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

____________________________

Linnavolikogus kinnitatud eelarved

Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 16.06.2022 määrus nr 18)

Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine
(Viljandi Linnavolikogu 27.01.2022 määrus nr 6)

 

2022. A EELARVE MENETLEMINE

Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve
(eelnõu esitatud linnavolikogule 30.05.2022)

_________________

Viljandi linna 2022. aasta eelarve II lugemine
(eelnõu esitatud linnavolikogule 10.01.2022)

_________________

Viljandi linna 2022. aasta eelarve I lugemine
(eelnõu esitatud linnavolikogule 29.11.2021)

___________________________________________________

2022. A EELARVE KOOSTAMISE TINGIMUSED

Viljandi Linnavalitsuse 06.09.2021 määrus nr 36 
Viljandi linna 2022. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

2022. a eelarve kontrollnumbrite tabelid Excelis

___________________________________________________

MENETLEMINE JA JUHEND

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõude menetlemine

Volikogu liikmetele Rahandusministeeriumis koostatud juhend
eelarvestrateegia ja eelarve protsessis osalemiseks

___________________________________________________

VEERA EELARVERAKENDUS

Linnavalitsuse poolt määratud eelarvete eest vastutajad koostavad eelarve VeeRa veebirakenduses: https://app.veera.eu/ 

Sisse tuleb logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga või elektroonilise ID-ga.

___________________________________________________

2022. A RESERVFONDI KASUTAMINE

Reservfondi dokumendid dokumendiregistis

Reservfondi teabe leiate ka andmeväravast (viimane leht üleval reas)

Reservfondi kasutamise kord

___________________________________________________

2022. A TEGEVUSTOETUSED

2022. aasta tegevustoetuste otsused
(Viljandi Linnavalitsuse 13.12.2021 korraldus nr 707)

2022. aasta tegevustoetuste otsuste muutmine

(Viljandi Linnavalitsuse 17.01.2022 korraldus nr 30)

2022. A TEGEVUSKULU MAKSUMUSED HARIDUSASUTUSTES

2022. aasta õppekoha tegevuskulu maksumused
Viljandi linna munitsipaalasutustes

(Viljandi Linnavalitsuse 07.02.2021 korraldus nr 72)

Korralduse lisa, tabel tulude ja kulude ning arvutustega

___________________________________________________

ÕIGUSAKTID

___________________________________________________