« Back

Viljandi linna 2019. aasta eelarve

Lühiülevaade 2019. aasta linnaeelarvest

_____________________________________________________

Kehtiv eelarve

Linnavalitsuses kinnitatud alaeelarved

Viljandi linna 2019. aasta IV alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 30.12.2019 määrus nr 17)

Viljandi linna 2019. aasta III alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 09.12.2019 määrus nr 16)

Viljandi linna 2019. aasta II alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 04.11.2019 määrus nr 15)

Viljandi linna 2019. aasta I alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 01.07.2019 määrus nr 11)

Viljandi linna 2019. aasta alaeelarvete kinnitamine
(Viljandi Linnavalitsuse 11.02.2019 määrus nr 2)

 

Linnavolikogus kinnitatud eelarve

Viljandi linna 2019. aasta II lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 28.11.2019 määrus nr 58)

Viljandi linna 2019. aasta I lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 20.06.2019 määrus nr 50)

Viljandi linna 2019. aasta eelarve
(Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määrus nr 39)

_____________________________________________________

Eelarve täitmine

Viljandi Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2019. majandusaasta aruanded saldoandmike infosüsteemis.

_________________________

Hallatavate asutuste ning linnavalitsuse struktuuriüksuste tekkepõhine eelarve täitmine on kajastatud alloleval lingil avanevas Exceli-tabelis, tulud ning kulud leiate erinevatelt töölehtedelt.

Kulude ja tulude eelarvete tekkepõhine täitmine seisuga 30.12.2019

_________________________

Eelarve avalik vaade: Hallatavad asutused

Eelarve avalik vaade: Linnavalitsuse struktuuriüksused

 

Linnavalitsuse poolt määratud eelarvete eest vastutajatel on eelarvete täitmist võimalik vaadata Fredi KOV veebirakendusest: 

https://fredikov.resta.ee/viljandilv/rdLogon.jsp.
Sisse tuleb logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga, mille saab küsida rahandusameti juhatajalt.

______________________________________________

Reservfondi kasutamine 2019

Reservfondi dokumendid dokumendiregistis

Reservfondi kasutamise koondtabel

Reservfondi kasutamise kord

______________________________________________________________

 

Eelarve menetlemine linnavolikogus:

Viljandi linna 2019. aasta II lisaeelarve (esitatud linnavolikogule  11.11.2019)

 

Viljandi linna 2019. aasta I lisaeelarve (esitatud linnavolikogule  03.06.2019)

 

___________________________________________________

Viljandi linna 2019. aasta eelarve (esitatud linnavolikogule II lugemiseks 14.01.2019)

 

___________________________________________________

Viljandi linna 2019. aasta eelarve (esitatud linnavolikogule I lugemiseks 29.11.2018)

___________________________________________________

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõu menetlemine

 

2019. aasta tegevustoetuste otsused 
(Viljandi Linnavalitsuse 12.11.2018 korraldus nr 673)

2019. aasta õppekoha tegevuskulu kohamaksumused Viljandi linna munitsipaalasutustes
(Viljandi Linnavalitsuse 11.02.2019 korraldus nr 63)

___________________________________________________

Volikogu liikmetele Rahandusministeeriumis koostatud juhend eelarvestrateegia ja eelarve protsessis osalemiseks

___________________________________________________

Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määrus nr 14
Viljandi linna 2019. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

2019. a eelarve kontrollnumbrite tabelid Excelis

 

______