Uudised ja teated

« Zurück

Eile toimus Sakala keskuses HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti avasündmus

23.09.2022

Eile, 22. septembril toimus Sakala keskuses projekti „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas" avaseminar.  Sündmuse eesmärk oli tutvustada asjaosalistele projekti ja arutada üheskoos HEV (hariduslik erivajadus) kompetentsikeskuse projekti hanke lähteülesande üle.

Selle aasta juunis alustas Viljandimaal maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane projekt, mille eesmärk on töötada välja haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatele suunatud tugiteenuste terviknägemus maakonnas. Samuti suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Tänasel avasündmusel tutvustasid seda projekti osalejatele linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido ja projektijuht Krista Kalda.

Tiivi Tiido sõnul on see projekt oluline kogu maakonda hõlmavas haridusvaldkonna arendamise küsimuses, et toetada lapsi ja peresid, kes vajavad hariduslikku tuge. „Muutuvas ajas on oluline plaanide seadmisel olla  innovaatiline ja avatud aruteludele erinevate võimaluste leidmisel. Meil ei ole täna valmis plaani ja mudelit. See projekt on hea võimalus teadmuspõhiselt analüüsida ja mõelda kas on vaja ja kuidas saaksime Viljandi maakonnas oma kompetentse võimalikult parimal moel rakendada," ütles haridus- ja kultuuriameti juhataja, „Teenusmudeli valmimisel ja piloteerimisel saame teha edasist analüüsi ja arutada omavalitsustega, kuidas minna edasi. Piiratud ressursside tingimustes on ühine koostöö ja erinevate lahenduste leidmine parima tulemuse nimel võtmetähtsusega."

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse nõunik Piret Liba tutvustas sündmusel riiklike suundi kaasava hariduse rakendamisel. Liba tõi oma ettekandes välja, mis on kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks riigi tasandil tehtud, millised on riigi sihid ja eesmärgid ning milline on tugiteenuste kättesaadavus Eestis.

Veebi vahendusel tutvustasid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse direktor Kaire Kiil, õppejuht Lembi Ratas, sotsiaalteenuste osakonna juhataja Janne Tamm ning haridusteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso kolme iseseisva tuge vajavate lastega tegeleva asutuse üheks asutuseks ühendamisest Saaremaal.

Tartu Ülikooli programmijuht Pille Häidkind rääkis aga sellest, kuidas Tartu Ülikoolis eripedagooge ja logopeede välja õpetatakse, seda nii bakalaureuse- kui magistriõppe tasemel.

Ettekannetele järgnesid arutelud, kus osalejaid said gruppides arutada selle üle, millised on peamised probleemid, mida sellise kompetentsikeskuse loomine lahendaks ning miks see oluline on. Samuti selle üle, mida on vaja, et soovitud tulemuseni jõuda ehk milline peaks olema teenusmudeli väljatöötamise lähteülesanne.

Projekti avasündmusest võtsid osa Viljandimaa koolijuhid, omavalitsusjuhid, HEV koordinaatorid, tugispetsialistid ja haridusspetsialistid. Kokku oli sündmusel 50 inimest Viljandi linnast, Viljandi vallast, Mulgi vallast ja Põhja-Sakala vallast.

Avaseminarilt saadud sisendi põhjal paneb Viljandi linnavalitsus kokku HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli hanke. Hange plaanitakse välja kuulutada oktoobri alguses ning tulemused saad järgmise aasta mais. Sellele järgneb järgmise aasta teises pooles ka projekti piloteerimine koolides ja lasteaedades.

Projekti toetatakse täies ulatuses Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".

Projekti elluviijaks on Viljandi linnavalitsus, projekti partnerid on Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

 

Lähemalt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti projektijuht Krista Kalda, telefon 5422 0833, e-post krista.kalda@viljandi.ee


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 792

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 16

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad