Üldharidus

03.01.23

Üldhariduskoolid

Viljandi Jakobsoni Kool
Aadress: Riia maantee 91, 71009
Telefon: 43 51 840; 43 51 830
Faks: 43 51 839
E-post: kool@vjk.vil.ee
Kodulehekülg: vjk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava Üldosa Tegevuskava
Direktor: Tauno Tilk

Viljandi Kesklinna Kool
Aadress: uueveski tee 1, 71004
Telefon: 43 42 360; 43 42 362
Faks: 43 47 982
E-post: sekretar@klk.vil.ee
Kodulehekülg: klk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Kaija Kits

Viljandi Paalalinna Kool
Aadress: Paala tee 46, 71013
Telefon: 43 44 010; 43 44 011
Faks: 43 44 003
E-post: kool@paalalinna.ee
Kodulehekülg: paalalinna.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Palo

Viljandi Kaare Kool
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 46 386; 43 46 313
E-post: vkk@vkk.vil.ee
Kodulehekülg: www.vkk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Epp Kongas

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 34 396
E-post: kool@vtg.vil.ee
Kodulehekülg: vtg.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mall Kõiv

 

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas riigikool

Viljandi Gümnaasium
Aadress: Hariduse 2, 71020
Telefon: 559 12862
E-post: kool@vilgym.edu.ee
Kodulehekülg: viljandigymnaasium.edu.ee
Põhimäärus
Direktor: Juhan-Mart Salumäe
 

 

Viljandi linnas tegutsevad erakoolid

Viljandi Vaba Waldorfkool
Aadress: Lutsu 3, 71003
Telefon: 433 4537
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: viljandiwaldorf.ee
Õpe: alus-, alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidus

 

Nõustamiskeskused

03.01.23

Viljandimaa Rajaleidja Keskus
Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi
Telefon 58860715
E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee
Koduleht: https://rajaleidja.innove.ee/

 

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus
(eripedagoogilised, logopeedilised-, psühholoogilised-, sotsiaalpedagoogilised nõustamised nii lasteasutuses kui ka kohapeal)
Tugikeskuse juhataja Siiri Kruuse
Telefon: 507 2427
E-post: siiri.kruuse@paevakeskus.ee
Koduleht: https://viljanditugikeskus.ee/
Aadress: Tallinna 5, Viljandi