Viljandi Koostöögrupi tegevuskava

 

Väljatoodud tegevuskava sisaldab esimeseks projektiperioodiks ehk esimeseks aastaks planeeritud tegevusi. Tegevuskava saab laias laastus jagada kaheks - ühistegevused ja ühe omavalitsuse sisesed tegevused. Tegevuskava koostades pidasime silmas piirkonna tasakaalustatud arengut, planeerides toetussummasid ja tegevusi vastavalt iga piirkonna vajadustele ja puudujääkidele. 

 

ÜHISTEGEVUSED

Ühistegevuste tegevuskava koondab enda alla esimesel aastal korraldatavaid ühiseid tegevusi, kuhu on kaasatud vähemalt kaks koostöögruppi kuuluvad omavalitsust. Samuti on ühistegevuste all nn fondid, mille eesmärk on toetada noori otse.

 

Mööbli restaureerimise töötoad

Ajujaht -ettevõtlusideede labor

Murdepunkt

Väitlusklubi

Discgolfi turniir

Keeristorm

Motoorienteerumine Soomaal

Meediapäevad

Beatboxi töötoad

Noorelt noorele kogemuste jagamine, ühistegevuste ideede genereerimine ja elluviimine

Transport  huvikoolidesse ja ringidesse ning üritustele

Rahvusvahelise noorsootöö fond piirkonna peale

Noorsootöötajate kogemuste vahetamine, võrgustikutöö, projektijuhtimine

 

Tegevuste eesmärke, sisu, ajalist perioodi jms saab täpsemalt lugeda "Ühistegevuste" lehelt. Tegevuste nimetused töötavad samuti lingina pikema info lehele.

 

ÜHE OMAVALITSUSE SISESED TEGEVUSED

omavalitsuste sisesed tegevused on mõeldud piirkonna tasakaalustatud arengu toetuseks planeeritud tegevused. Läbi tegevuste on eesmärk jõuda olukorda, kus kogu koostöögrupi piirkond on ühtlaselt noorsootöö teenuste ja võimalustega kaetud.

 

Meediaringide arendamine Abja vallas

Rattaraja arendamine Abja vallas

Kodundusring Halliste vallas

Külanoorte vaheline mitmevõistlus Halliste vallas

Tehnikaringi arendamine ja vahendite soetamine Karksi vallas

Pereõhtute korraldamine Kõpu vallas

Liikumisringide arendamine Kõpu vallas

Kodundusring Mõisaküla linnas

Õues tegevuste arendamine Saarde vallas

Ringide arendamine ja võistluste korraldamine Tihemetsas (Saarde vallas)

Motoringi loomine Saarde vallas

Nutilabori loomine Tarvastu vallas

Meediaring Tarvastu vallas

Mitmekesisemate võimaluste väljaarendamine  Viljandi linna noortekeskuses

Kodundusring Viljandi vallas

Robootika ring Viljandi vallas

Spordi ja huvitegevuse päevad Viljandi valla noortele

 

Tegevuste eesmärke, sisu, ajalist perioodi jms saab täpsemalt lugeda "KOV tegevused" lehelt. Tegevuste nimetused töötavad samuti lingina pikema info lehele.

 

 

Tegevuste toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.