Perekonnasündmuste dokumendid

02.01.23

 

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (pdf)

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (elektrooniliselt täidetav)

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles (pdf)

 

Perekonnasündmuse dokumendi  väljastamine

Viljandi Linnavalitsus väljastab järgmisi dokumente:

  • perekonnasündmuste tõend (abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend, nimemuutmise tõend);
  • perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõte;

Perekonnasündmuste dokumendi saamiseks on vajalik esitada avaldus. Võimalik on:

  • avaldus e-rahvastikuregistris
  • esitada avaldus isiklikult linnavalitsuses,
  • saata elektrooniline avaldus digiallkirjaga kinnitatult e-posti aadressile aili.ongo@viljandi.ee,
  • saata avaldus posti teel,
  • esitada avaldus esindaja kaudu linnavalitsuses (esindaja peab tõendama oma volitust volikirjaga)

Väljastatavad dokumendid:

Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksa- või prantsusekeelsena. Lisaks väljastame tõendeid perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel (CIEC tõendid), esitamiseks riikidesse, kes on vastava konventsiooniga ühinenud. Riikide loetelu:      CIEC   

Isikul on õigus saada tõend enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta.

 

Riigilõiv

Esmane perekonnasündmuse registreerimise tõend - tasuta

Korduv sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse ja nimemuutmise tõend (kui nimemuutmine toimus kuni 30.03.2005) ja soo muutmise tõendi väljastamine (sealhulgas võõrkeelsed ja CIEC-vormis tõendid) –  10 eurot

Nimemuutmise tõendi (nimemuutmine toimunud alates 31.03.2005) väljastamine -  paberil 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot

Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine - 10 eurot.