Heakord Viljandi linnas

Viljandi linnas kehtib heakorraeeskiri, mille eesmärk on koos riigi ja Viljandi linna vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

Eeskiri kehtestab heakorra nõuded, koormised ja kohustused linna territooriumil asuvatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühisustele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

Viljandi linna heakorraeeskiri

 

Samuti on oluline Korrakaitseseaduse paragrahv 56, mis sätestab ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keelu.