« Zurück

Järveotsa arendusalal asuva militaarpärandi objektide lammutustööd

Riigihanke objekti kirjeldus:
Lepingu esemeks on Viljandi linnas asuva Järveotsa arendusala territooriumil asuvate kõikide ehitiste lammutamine vastavalt projektile, lammutusjäätmete kogumine, töömaalt äravedamine ning järgmise etapi käitlejale üleandmine jt tehnilises kirjelduse ja hankelepinguga töövõtjale  määratud kohustuste täitmine.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthange, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:
Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 200645

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 25.09.2018 kell 13:00