Abieluvõimetõendi väljastamine

02.01.23

Kui Eesti elanik või Eesti kodanik soovib abielluda väljaspool Eestit, antakse talle tema taotlusel tõend abieluvõime kohta.

Tõendi annab maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (sealhulgas Viljandi Linnavalitsus) või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse.

Abieluvõimetõend kehtib selle väljastamisest arvates kuus kuud.

 

Vajalikud dokumendid:

  • avaldus;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Avalduse saab esitada:

  • isiklikult kohale tulles linnavalitsuses;
  • elektrooniliselt digiallkirjaga kinnitatult e-posti aadressil aili.ongo@viljandi.ee;
  • posti teel.

Pärast abiellumist välisriigis tuleb ühe kuu jooksul esitada abiellumist tõendav dokument Eesti perekonnaseisuasutusele, et teha vajalikud muudatused Eesti rahvastikuregistris.

Võõrkeelne dokument  peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde (välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne). Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud. Välisriigis väljastatud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Riigilõiv

Abieluvõimetõendi väljastamine - 10 eurot