2016 AASTAL KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Viljandi Linnavalitsuse 16. mai 2016 korraldusega nr 364 kehtestati krundi Lille tänav 9 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 9. mai 2016 korraldusega nr 340 kehtestati krundi Raua tänav 8 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25. jaanuar 2016 korraldusega nr 48 kehtestati krundi Männimäe tee 4 detailplaneering.