2017 AASTAL KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Viljandi Linnavalitsuse 9.  oktoober 2017 korraldusega nr 507 kehtestati Suur-Kaare tn 33a krundi detailplaneering (nr 2016-006).

 

Viljandi Linnavalitsuse 21. august 2017 korraldusega nr 401 kehtestati Vabriku tn 2 krundi detailplaneering (nr 2016-003).

 

Viljandi Linnavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 409 kehtestati Männimäel Huntaugu vabaaja pargi detailplaneering (nr 2015-006).