« Tagasi

Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari 2022 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVII KOOSSEISU VIIENDALE ISTUNGILE
 

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 27. jaanuaril 2022, algusega kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.

 
PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine, II lugemine (2022/27-1)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 

2. Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine (2022/35)
Ettekanne:  Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 

3. Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise juhtimiseks ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine (2022/34)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 

4. Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 „Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine (2022/53)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon)
 

5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks loomade varjupaiga teenuste ostmiseks ja nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks (2022/33)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)


6Nõusoleku andmine Pilu uuringuruumi geoloogilise uuringu teostamiseks (2022/32)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)


7Kinnistule aadressiga Ranna pst 7 hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (2022/37)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)


8. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Hiie pst 10 võõrandamine (2022/31)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)

9. Hoonestusõigusega koormatud  kinnistu Vaikuse tn 26 võõrandamine (2022/36)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 

10. Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord, II lugemine (2022/28-1)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)

11. Korteriühistute õue- ja haljasalade korrastamiseks toetuse andmise korra muutmine (2022/54)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

12. Esindajate määramine Viljandi linna huvikoolide hoolekogudesse (2022/44)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanded: Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon)


13. Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 60 „Viljandi linna aastapreemia" muutmine (2022/38)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanńe: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

 

14. Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 59 „Viljandi linna aasta noore preemia" muutmine (2022/39)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanńe: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

 

15. Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 65 „Viljandi linna teatripreemia" muutmine (2022/40)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanńe: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

 

16. Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 64 „Viljandi linna spordipreemia" muutmine (2022/41)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanńe: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

 

17. Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 62 „Viljandi linna kultuuripreemia" muutmine (2022/42)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanńe: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

 

18. Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 61 „Viljandi linna elutöö preemia" muutmine (2022/43)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanńe: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)

 

19. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine ja 2021. aasta tegevuse aruanne 
Ettekanne: Jane Koitlepp

 

20. Viljandi linna 2021. aasta ettevõtluse edendaja (2022/52)
Ettekanne: Risto Kaljurand

 

21. Viljandi linna 2021. aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte preemia (2022/46)
Ettekanne: Pille-Riin Lillepalu

 

22. Viljandi linna 2021. aasta aasta noore preemia (2022/47)
Ettekanne: Pille-Riin Lillepalu

 

23. Viljandi linna 2021. aasta kultuuripreemiad (2022/45)
Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe

 

24. Viljandi linna 2021. aasta spordipreemiad (2022/48)
Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe

 

25. Viljandi linna 2021. aasta teatripreemia (2022/49)
Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe

 

26. Viljandi linna 2021. aasta aastapreemia (2022/51)
Ettekanne: Helmen Kütt
Kaasettekanded: 
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu), saadikurühmad

 

27. Viljandi linna elutöö preemia (2022/50)
Ettekanne: Helmen Kütt
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu), saadikurühmad

 

28. Linnapea M. Timpsoni vastus arupärimisele
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder, Madis Timpson

 

29. Volikogu kirjavahetus
30. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit