« Tagasi

Viljandi Linnavolikogu 16. juuni 2022 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVII KOOSSEISU ÜHETEISTKÜMNENDALE ISTUNGILE

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juuni 2022 kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.
 

Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks C. R. Jakobsoni 47c ja Suur-Kaare 33a ja hoonete energiatõhusaks muutmiseks (2022/93)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon)
Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks projekti „Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused Viljandi linnas" elluviimiseks (2022/94)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon)
Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
3. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Mooni tn 9 võõrandamine (2022/95)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
4. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Vaikuse tn 14 võõrandamine (2022/96)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
5. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Vaikuse tn 12 võõrandamine (2022/97)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
6. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Vaikuse tn 10 võõrandamine (2022/98)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
7. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2022/99)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
 
8. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel (2022/89)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanded: Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
9. Halduslepingu sõlmimine (2022/88)
Ettekanne: Kristjan Mändmaa
Kaasettekanded: Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
10. Viljandi linna 2022. aasta I lisaeelarve (2022/90)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
11. Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 (2022/92)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
12. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028 (2022/91)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
13. Viljandi Linnavolikogu töökord (2022/74-2)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
14. Viljandi linna põhimäärus (2022/76-1)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded:  Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
15. Sihtasutuse asutamine
Ettekanne: Helmen Kütt
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tonio Tamra (hariduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (kultuuri- ja spordikomisjon), Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon), Jane Koitlepp (revisjonikomisjon), Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu
 
16. Volikogu kirjavahetus
17. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helmen Kütt
linnavolikogu esimees