2021. aastaks eraldatud tegevustoetused

 

Tegevustoetused on määratud Viljandi Linnavalitsuse 16.11.2020 korraldusega nr 501.

 

KULTUURI valdkond:

 • Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ – 45 000 eurot Viljandi Pärimusmuusika Festivali korraldamiseks ja Pärimusmuusika Aidas toimuvate tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.
 • Meeskoor SAKALA MTÜ – 2 500 eurot Eesti meestelaulu traditsiooni säilitamiseks ja arendamiseks ning 90-ne aastase meeskoori tegevuse järjepidevuse hoidmiseks.
 • Sillad MTÜ – 730 eurot erinevate loominguliste ürituste korraldamiseks Viljandi linnas, Eesti kultuuri tutvustamiseks ja Viljandi kooliõpetajate ning kooliõpilaste silmaringi laiendamiseks Euroopa folkloorifestivalidel.
 • Viljandi Naiskoor EHA – 500 eurot rahvuskultuuri väärtustamiseks, koorimuusika traditsioonide ja naiskoorilaulu hoidmiseks ning arendamiseks.
 • Teatrihoov MTÜ – 1 500 eurot kultuuritegevuse (etenduskunstide residentuurid, teatriõhtud, performance'id, näitused, kontserdid, töötoad) korraldamiseks Koidu seltsimajas ja Viljandi linnas.
 • Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY MTÜ – 900 eurot teatrist huvitatud lastele ja noortele võimaluse pakkumiseks tutvuda teatri algtõdede ning teatritöö erinevate tahkudega.
 • Evestuudio MTÜ – 5 650 eurot laste, noorte ja täiskasvanute kultuuri ja hariduse valdkonna arenduslike tegevuste korraldamiseks Viljandi linnas.
 • Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus MTÜ – 400 eurot ühiskondlikuks muinsuskaitsealaseks tegevuseks Viljandi linnas.
 • Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ – 14 000 eurot festivalide ja kontsertide ettevalmistuseks ja läbiviimiseks.
 • Viljandimaa Kammerkoor MTÜ – 2 500 eurot koorimuusikaalase tegevuse korraldamiseks ja edendamiseks Viljandi linnas.
 • Viljandi Fotoring MTÜ – 900 eurot fotograafia, näituste ja temaatiliste kohtumiste organiseerimiseks.
 • Bonifatiuse Gild MTÜ – 5 650 eurot aastaringse käsitöötoodete ja meenete tootmiseks, traditsiooniliste keskaegsete tegevusalade tutvustamiseks ning aktiivset osalemist võimaldavate töötubade korraldamiseks.
 • Klubi Ajaratas MTÜ – 2 000 eurot ajaratta klubiõhtute korraldamiseks.
 • Musica Sacra MTÜ – 220 eurot kontserdikorralduseks ja ansambli In Unison tegevuseks.
 • Maie Roosimaa FIE – 1 020 eurot tantsurühmade LEOLA, MULGI MARID ja ELURÕÕM treeninguteks, esinemisteks ja kontsertideks.
 • Viljandi Seasaare teater MTÜ – 2 000 eurot teatrialaseks tegevuseks ning festivalide ja ürituste korraldamiseks.
 • Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ – 1 850 eurot Koidu seltsimajas toimuva tegevuse koordineerimiseks ja kultuuritegevuseks vajalike tingimuste loomiseks ning hoone säilitamiseks ja remontimiseks.
 • Viljandi Baptistikogudus – 3 500 eurot inimeste vaimulike, hingeliste, füüsiliste ja sotsiaalsete vajaduste eest hoolitsemiseks läbi erinevate tegevuste.
 • EELK Viljandi Pauluse Kogudus – 14 000 eurot haridus- ja kultuurisündmuste korraldamiseks, jumalasõna kuulutamiseks ja sakramentide jagamiseks, ametitalitusteks ning kontsertideks.
 • EELK Viljandi Jaani Kogudus – 14 000 eurot kontsertide, talituste, koolide jõuluteenistuste ning õppeaasta avapalvuste korraldamiseks.

Kokku 118 820 eurot

 

SPORDI valdkond:

 • Tenniseklubi „Fellin" MTÜ – 25 000 eurot aastaringse tennisemängu õpetamiseks, treeningtöö korraldamiseks ja huvihariduse andmiseks Viljandi linna ning lähivaldade lastele ja noortele.
 • Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ – 43 000 eurot jalgpalli arendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste. Toetus sisaldab 6 500 eurot meeste esindusmeeskonna ja 6 500 eurot naiste esindusmeeskonna toetust.
 • Viljandi Kergejõustikuselts Sakala MTÜ – 1 790 eurot kergejõustikualase tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks.
 • Korvpalliklubi QUERCUS MTÜ – 650 eurot Viljandis noortele korvpallialase tegevuse korraldamiseks.
 • Viljandi Maadlusklubi Tulevik MTÜ – 2 500 eurot maadluse arendamiseks Viljandis.
 • Viljandi Maleklubi CC Fellin MTÜ – 220 eurot malespordi harrastamiseks, õpetamiseks, tutvustamiseks ja propageerimiseks ning spordiürituste korraldamiseks.
 • Võimlemisklubi Meetrum MTÜ – 470 eurot vabariiklike ja kohalike võimlemisürituste läbiviimiseks, osalemiseks erinevatel vabariiklikel võimlemisfestivalidel ja võimlemise reklaampäevadel.
 • Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ – 13 500 eurot osalemiseks käsipalli Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Balti Liigas ja Euroopa Liigas. Toetus sisaldab 6 500 eurot esindusmeeskonna toetust.
 • Viljandi Rattaklubi MTÜ – 14 170 eurot harrastusspordi propageerimiseks läbi rahvaspordi ürituste korraldamise ning huvispordi treeningute läbiviimiseks.
 • Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK MTÜ – 550 eurot vibuspordi arendamiseks Viljandimaal ning vibuspordi vabariiklike ja maakondlike võistluste korraldamiseks.
 • Motospordiklubi Nord MTÜ – 500 eurot noorte sportlaste arendamiseks ja tegelemiseks
 • tippspordiga veemotospordi alal.
 • Fellin Fuuriad MTÜ – 500 eurot naiste ja tüdrukute jäähoki treeningute korraldamiseks ja võistlemiseks Eesti Meistrivõistlustel.
 • Iluuisutamisklubi „Tartu" MTÜ – 1 420 eurot Tartu Uisukooli Viljandi iluuisutamise treeningrühmade treeningute läbiviimiseks.
 • Viljandimaa Spordiliit MTÜ – 2 000 eurot Viljandi koolidevaheliste spordiürituste korraldamiseks.
 • Viljandi Sõudeklubi MTÜ – 2 500 eurot akadeemilise sõudmise arendamiseks, tingimuste loomiseks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks.
 • Tervisespordiklubi Joosu MTÜ – 250 eurot sportimisvõimaluste loomiseks nii Viljandi linna kui lähiümbruse inimestele ja spordiürituste korraldamiseks Viljandi linnas.
 • Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised MTÜ – 400 eurot sulgpalli trenni korraldamiseks Viljandi linnas.
 • Viljandi Lauatenniseklubi Sakala MTÜ – 2 000 eurot lauatennise treeningute ja võistluste korraldamiseks ning nendel osalemiseks.

Kokku 111 420 eurot
 

HARIDUS valdkond:

 • Taibukate Teaduskool MTÜ – 10 720 eurot Viljandimaa loodusteaduste, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) huvilistele noortele lisaõppe pakkumiseks.
 • Urban Style MTÜ – 540 eurot tänavatantsu õpetamiseks ja tänavakultuuri teadvustamiseks Viljandi linnas.

Kokku 11 260 eurot.
 

SOTSIAAL valdkond:

 • Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus MTÜ – 3 240 eurot Viljandi Maakonna Pensionäride Ühenduse 2021.a. tegevuse korraldamiseks.
 • Viljandimaa Epilepsia Ühing MTÜ – 400 eurot epilepsia haigete ja nende pereliikmete toetamiseks.
 • Viljandimaa Pimedate Ühing MTÜ – 1 775 eurot pimedate inimeste kõrvalabi vajaduse vähendamiseks.
 • Singel Kodu MTÜ – 2 440 eurot psüühikahäirega inimeste huvide kaitsmiseks ja esindamiseks.
 • Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm MTÜ – 900 eurot vähihaigete ja nende lähedaste toetamiseks.
 • Viljandimaa Südameliit MTÜ – 600 eurot südame-veresoonkonna haigustega inimeste toetamiseks.
 • Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit MTÜ – 150 eurot vaimupuudega inimeste toetamiseks.
 • Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda MTÜ – 15 000 eurot puuetega inimeste huvide esindamiseks ja kaitsmiseks.
 • Viljandi Pensionäride Liit MTÜ – 9 600 eurot pensionäride huvide kaitsmiseks, eakate vabaaja sisustamise korraldamiseks.
 • Perekodu SA – 2 900 eurot Toidupanga tegevuse koordineerimiseks.
 • Viljandi Reumaühing MTÜ – 400 eurot reumahaigete toetamiseks.
 • TEEME MTÜ – 630 eurot teenuseks linnarahvale.
 • Memento Viljandi Ühendus MTÜ – 781 eurot ajaloolise mälu alalhoidmiseks.
 • Viljandimaa Lasterikkad MTÜ – 18 790 eurot Viljandimaa lasterikaste perede esindamiseks, huvide kaitseks ja ühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks.
 • Viljandimaa Invaühing MTÜ – 500 eurot liikumispuudega inimeste aktiivsuse tõstmiseks organiseeritud ühistegevuse kaudu.

Kokku 55 395 eurot